Kalender en evenementen

 • 21 april - 21 april

  Vakbeurs Klimaat

  De klimaatverandering heeft grote gevolgen en zorgt niet alleen voor steeds heftigere regenbuien, maar ook voor hittestress en droogte. Openbare ruimte, met name in de stedelijke gebieden, zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

  Honderden professionals komen samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en zich te laten informeren over de nieuwste trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van de klimaatadaptieve stad en leefomgeving. Ontmoet Water Alliance tijdens deze beurs!

  Het evenement is met name interessant als u werkzaam bent bij een gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid, projectontwikkelaar, adviesbureau of kennisinstituut.

  Lees meer
 • 17 april - 21 april

  Singapore International Water Week

  Singapore International Water Week 2022 wordt gehouden van 17 tot 21 april 2022 in het Sands Expo & Convention Centre in Singapore, gelijktijdig meet de CleanEnviro Summit Singapore. SIWW2022 brengt stakeholders uit de overheid, nutsbedrijven, industrie en academische wereld samen om best practices en beleidsontwikkeling op het gebied van water te delen, en de nieuwste technologische innovaties te presenteren. SIWW2022 zal naar verwachting meer dan 10.000 internationale, regionale en lokale bezoekers trekken die op zoek zijn naar oplossingen voor stedelijke wateruitdagingen, en om zakelijke partnerschappen aan te gaan en te vernieuwen. De SIWW2022 Water Expo toont producten en diensten voor de gehele stedelijke watercyclus en telt meer dan 500 exposanten met de nieuwste oplossingen en technologieën, verdeeld over 3 volle beurshallen. SIWW2022 is de place-to-be als u uw producten onder de aandacht wilt brengen, nieuwe contacten wilt leggen en zakelijke kansen wilt creëren. Waarom deelnemen aan SIWW2022 Water Expo? Water Expo is een grote vakbeurs die een uitgebreid aanbod van producten en diensten en de nieuwste state-of-the-art technologieën van de gehele waterwaardeketen toont. Het is een marktplaats waar topambtenaren, leiders van nutsbedrijven en de industrie, waterexperts, praktijkmensen, inkopers en bedrijven samenkomen om zaken te doen en te netwerken. Verwacht de nieuwste productlanceringen en geavanceerde watertechnologieën op de meest uitgebreide water- en milieubeurs in de regio. Thematische paviljoenen @ Water Expo Met drie nieuwe themapaviljoens over digitaal water, klimaatbestendigheid en start-ups, en een gevarieerd aanbod door paviljoens van landen/regio’s zoals China, Nederland en Singapore. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden om deel te nemen op de website van Water Alliance door op de button te klikken. Lees meer
 • 15 maart - 17 maart

  Aqua Nederland

  WaterCampus is aanwezig op dé vakbeurs voor de gehele waterketen! Eigenlijk is er maar één waterketen in Nederland die steeds meer een geheel vormt. Een keten die gelukkig steeds meer samenwerkt om de uitdagingen op het gebied van circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie en veilig water aan te gaan. Aqua Nederland is dé vakbeurs van Nederland op het gebied van afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer. Tijdens Aqua Nederland wordt vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samengebracht. Meer informatie over de beurs vind u hier. Lees meer
 • 8 juli - 8 juli

  ENVAQUA TechTalk: ‘Koelwater in de toekomst terwijl het buiten warmer wordt… hoe gaan we dat doen?’

  Hoe krijgen we ook grotere industriële koelwatersystemen in de nabije toekomst duurzamer? Een grote uitdaging waarbij je moet denken aan minder energie- en waterverbruik en in ieder geval minder chemicaliën voor zover die dan nog noodzakelijk blijken te zijn. RWS heeft in haar nota van begin 2020 laten blijken op het spoor te zitten van chemicaliënvrij koelen en bij de herziening van de BREF, de Europese regelgeving op koelwatergebied, zal – als de voortekenen ons niet bedriegen – ook een sterke voorkeur uitgesproken worden voor het verminderen van het chemicaliënverbruik. Het zal waarschijnlijk nog wel enige tijd duren voordat er voldoende betrouwbare technieken op de markt beschikbaar zijn die ervoor kunnen zorgen dat corrosie-inhibitoren, anti scalants en biocides overbodig zijn geworden. Dat betekent niet dat er op dit moment helemaal geen alternatieven zijn. Zij het nog sporadisch, worden in de industrie al andere technologieën toegepast en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren ongetwijfeld voortzetten. De ervaringen met een toepassing bij een grote koelwaterinstallatie worden tijdens dit webinar gepresenteerd. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van Water Alliance. Lees meer
 • 29 juni - 29 juni

  Team dutch digital delta event: Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen

  De snelle digitalisering van de verschillende sectoren vereist een structurele aanpak van cybersecurity: security by design. Zwakke cybersecurity vormt een risico voor de voorzieningen en daarmee ook voor de samenleving. Een voorbeeld daarvan is de recente hack bij een Amerikaans bedrijf, actief in olie-distributie. Nederland heeft een achterstand en sectoren zullen moeten investeren om deze achterstand in te lopen voordat zich ernstige problemen voordoen. Samen met de Topsectoren Energie, Water & Maritiem, Life Science & Health en dcypher en ACCSS bundelen we de kracht voor cybersecurity uitdagingen. Dit event richt zich op:
  • Bedrijven en instellingen die actief zijn in de energie, water en zorgsector
  • Bedrijven die ICT-oplossingen voor deze sectoren willen aanbieden (system integrators)
  • Informatica onderzoekers (Universiteiten, HBO & MBO) betrokken bij cybersecurity en/of genoemde domeinen
  • Toegepaste onderzoeksinstellingen
  • Landelijke (betrokken departementen op de thema’s, uitvoeringsorganisaties), provinciale en regionale overheidsinstellingen.
  Dit event is een thematische verdieping op het eerder gehouden event op 15 juni “Hoe kunnen de topsectoren een rol spelen bij het cyberveilig maken van Nederland?” georganiseerd door het platform dcypher waarin de urgentie en het belang van ‘een been bijtrekken’ op het gebied van cybersecurity wordt besproken. Team dutch digital delta organiseert op 29 juni 2021 van 10:00 tot 12:00 uur een online event waar deelnemers doormiddel van gerichte workshops cybersecurity uitdagingen prioriteren die bedrijven en instellingen hebben in genoemde sectoren. Hiermee worden wetenschapsvraagstukken geformuleerd voor (gezamenlijke) programmering en werkt men aan pre-proposals om de uitdagingen aan te gaan. Zet deze datum en tijd alvast in uw agenda! Meld u direct aan door op deze link te klikken

  Programma in hoofdlijnen

  Plenaire opening (10:00 – 10:30) Jeannine Peek (Boegbeeld Topsector ICT), Manon Janssen (Boegbeeld Topsector Energie), Carmen van Vilsteren (Boegbeeld Topsector Life Science & Health), Thecla Bodewes (Boegbeeld Topsector Water & Maritiem) en Aiko Pras (Bestuurslid van dcypher, hoogleraar cybersecurity, betrokken bij ACCSS) gaan in gesprek over het belang van cybersecurity voor Nederland, specifieke voorbeelden van cybersecurity uitdagingen in de energie- water - en zorgsector en hoe wetenschap een verschil kan maken. Workshop sessies (10:30 – 11:30) Drie verschillende workshops die ingaan op specifieke problemen in desbetreffende sectoren. Het doel van de workshops is om te komen tot een pre-proposals die worden aangeboden aan de boegbeelden van de betreffende topsectoren. Workshop 1: cyber security uitdagingen met wind op zee – Host Harold Veldkamp (programmadirecteur Digitalisering Topsector Energie) Workshop 2: digitalisering van het waterlandschap, beveiliging en onderhoud – Host Jantienne van der Meij-Kranendonk (TKI-directeur Watertechnologie)Workshop 3: cyber security in de gezondheidszorg – Host Nico van Meeteren (TKI-directeur Life Science & Health) Plenaire afsluiting (11:30 – 12:00) Het wetenschappelijke boegbeeld van Topsector ICT, Inald Lagendijk, zal de sessies samenvatten en conclusies formuleren. De nieuwe platformmanager van dcypher (wordt nog aangesteld) vertelt over wat er uit diverse sessies van dcypher is gekomen en duidt daarmee de urgentie. Daarnaast vertellen drie bedrijven over hun uitdagingen op cybersecuritygebied. Jeannine spreekt met de andere boegbeelden hoe verdere samenwerking opgezet kan worden en welke acties genomen dienen te worden.
  Lees meer
 • 25 juni - 25 juni

  Webinar 'Waterlab van de toekomst'

  De aard van de werkzaamheden en de omgeving van waterlaboratoria ontwikkelt zich snel. Enkele kernwoorden gerelateerd aan de huidige ontwikkelingen en trends zijn: (enorm veel) data, privacy, automatisering/robotisering, van chemische analyses naar effect-analyses, biologische samples en next generation sequencing. De vraag is wat al deze trends betekenen voor:
  1. De wijze waarop (nieuwe) medewerkers op waterlaboratoria moeten worden opgeleid en getraind;
  2. De inrichting en infrastructuur van waterlaboratoria.
  In een workshop gaan we met elkaar in gesprek in hoeverre deze trends nu al effect moeten hebben op het dagelijks handelen binnen de waterlaboratoria, maar ook in de manier waarop investeringen in mensen en apparatuur zou moeten plaatsvinden. Er wordt op deze wijze inzicht verkregen in de wijze waarop waterlaboratoria zich de komende tijd zouden moeten ontwikkelen en hoe onderwijs (mbo en hbo) hier aan kunnen bijdragen. We nodigen professioneel geïnteresseerde managers, senior laboratorium medewerkers, directieleden, lectoren, opleidingsmanagers van waterlaboratoria en betrokkenen uit het laboratoriumonderwijs uit om deel te nemen aan het programma.

  Programma

  10.00 Opening door voorzitter Koos Oosterhaven (directeur Water Applicatie Centrum)
  10.10 Waterkwaliteit - wat willen we weten, wat kunnen we meten? Peter vd Maas (Hogeschool Van Hall Larenstein – lector duurzame watersystemen en WaterLab Noord)
  10.30 Waterkwaliteit: spiegel van de samenleving Marlies Kampschreur (Waterschap Aa en Maas, Programmamanager Puzzelen met Ruimte RegioDeal & Innovator)
  10.50 Belangrijke competenties en vaardigheden voor de medewerker van de toekomst Marije IJszenga (Vitens; Teammanager Chemie)
  11.10 Pauze
  11.15 Break – Out sessies In “break-out sessies” wordt in kleine groepen gediscussieerd en aanbevelingen gedaan over de (veranderende) rol van waterlaboratoria en welke richting belangrijk wordt geacht waarin deze zich zouden moeten aanpassen qua competenties van medewerkers en analyse systemen. De focus ligt dan met name op drinkwater en oppervlaktewater.
  11.45 Terugkoppeling plenair en conclusies (door moderators) – 15 minuten
  12.00 Afsluiting door dagvoorzitter
  AANMELDEN Namens het organiserend team: Rob van der Meer (Wetterskip Fryslan), Monique Musch (Vitens), Jan Willem Schoonen (Wetsus), Marco Verkaik (CIV-Water), Marije Strikwold (Hogeschool Van Hall Larenstein), Koos Oosterhaven (WaterApplicatieCentrum)
  Lees meer
 • 15 juni - 15 juni

  WaterCampus Business Café: Water als ingrediënt in de levensmiddelen

  Bent u actief in de food-sector en geïnteresseerd in een slim gebruik van water? Of bent u actief in watertechnologie en heeft u belangstelling voor de voedselsector? Dan is 15 juni a.s. een datum om te onthouden! Op die dag organiseert Water Alliance namelijk in samenwerking met Van Hall Larenstein een online ‘WaterCampus Business Café’ met als onderwerp ‘Water als ingrediënt in de levensmiddelen’.

  Serie

  Dit Business Café is een onderdeel uit de serie ‘Watertechnoloog ontmoet Voedingstechnoloog’ en is voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie water en food. In dit webinar zullen we ingaan wat de wetgeving, uitdagingen en oplossingen rondom water als ingrediënt.

  De sprekers

  Nader bekend te maken Het zal duidelijk zijn: het Business Café ‘Water als ingrediënt in de levensmiddelen’ biedt voor iedereen een uitgelezen kans om in ruim één uur kennis te nemen van alle nieuwste inzichten. En uiteraard is het tegelijkertijd een prima mogelijkheid om te sparren met experts, vakgenoten én ondernemers! Aanmelden Het is al mogelijk om alvast aan te melden. Klik hier.
  Lees meer
 • 10 juni - 10 juni

  Water Test Network webinar: krijg inzichten in de innovation challenges

  Als partner in het Water Test Network wil Water Alliance u graag uitnodigen voor het tweede internationale (gratis) webinar op 10 juni. In dit webinar ontdekt u wat het Water Test Network is en wat het voor u als MKB-er kan betekenen. Hoe kunt u bijvoorbeeld toegang krijgen tot de ondersteuningsvouchers? (met een waarde tot € 50.000) om binnen het project uw watergerelateerde technologie te testen, verifiëren of te valideren. Ook de projectverlenging komt aan bod en het netwerk na 2022. Verder zullen verschillende MKB’ers hun ervaringen delen over het Water Test Network. Het betreft een Engels webinar, u kunt zich hier registreren. Start 10:00 uur CET, duur webinar ongeveer 1,5 uur. Lees hier meer over het programma. Lees meer
 • 9 juni - 9 juni

  Duits-Nederlands webinar watertechnologie

  Op woensdag 9 juni van 13:00 tot 14:30 organiseert de Water Alliance in samenwerking met Umweltcluster Bayern en het Enterprise Europe Network een kort watertechnologie webinar. In navolging op dit webinar is er tot en met 18 juni de mogelijkheid om digitaal af te spreken met partijen uit de Nederlandse en Duitse/Beierse watersector via het B2Match platform. Lees meer en registreer Lees meer
 • 27 mei - 27 mei

  Techtalk Stikstof: wat is het probleem en kunnen we het maken?

  Stikstof is overal om ons heen. Het is van zichzelf niet schadelijk voor de mens. En het is een belangrijke voedingstof voor planten. Maar sommige stikstofverbindingen brengen wel schade toe aan onze gezondheid en aan de natuur. Bij de stikstofcrisis van de laatste jaren draait het om twee stofjes: stikstof uit verkeer (NOx) en stikstofverbindingen uit boerenbedrijven, meestal in de vorm van ammoniak. Deze slaan neer in de natuur en werken als voedingstof. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels en neemt de biodiversiteit af. Er zijn ook andere schadelijke stikstofverbindingen zoals lachgas, deze komen bijvoorbeeld vrij bij de  biologische zuivering van riool- en afvalwater, maar ook in natuurlijke watersystemen (baggerwerkzaamheden). Lachgas is een krachtig broeikasgas (250 keer sterker dan CO2) en verdwijnt maar langzaam uit de atmosfeer.

  Oplossingen

  Oplossingen die veelal worden toegepast om stikstofverbindingen te verwijderen bestaan uit omzetting tot stikstofgas dat in de lucht wordt gebracht. Een logische oplossing omdat onze lucht voor 79% bestaat uit stikstofgas. Aan de andere kant wordt ammoniak al sinds 1910 gemaakt door reactie van stikstof uit de lucht met waterstof in het Haber Bosch proces. Dat gebeurt onder hoge druk en temperatuur en het hele proces kost veel energie. Nederlandse bedrijven produceren 2,6 miljoen ton ammoniak per jaar. Het totale aardgasgebruik door deze bedrijven komt overeen met ca. 3 % van ons totale primaire verbruik uit fossiele bronnen Ook ontstaat in dit proces CO2 . Kortom: de uitstoot van stikstof moet omlaag maar we moeten nuttige stoffen ook weer niet verliezen. In deze TechTalk zoomen we in op de stikstof-kringloop in Nederland. Waar komt het vandaan, waar komt het vrij en kunnen we er dan weer wat van maken? Er komen sprekers van verschillende organisaties aan het woord om hun visie op de toekomst van hergebruik van stikstof te geven.

  Programma en registratie

  Het programma en mogelijkheid tot registratie vind u hier.
  Lees meer
 • 22 april - 22 april

  KIVI Webinar: DyVaR Technology: the most innovative integrated concentration and crystallization process

  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) Nederlandse Procestechnologen DyVaR Technology: the most innovative integrated concentration and crystallization process Date: Thursday April 22nd 2021 Time: 19.30h - 20.30h Location: Online via MS Teams Language: English The board of KIVI Nederlandse Procestechnologen invites you to the webinar DyVaR Technology: the most innovative integrated concentration and crystallization process

  Speaker: Reimond Olthof

  Salttech is a fast-growing company that conquers the world with their drive for innovation. On April 22nd from 19:30 - 20:30 the NPT will organize an inspiring webinar where you can learn and be inspired by the story of Salttech and their DyVaR-technology. DyVaR stands for Dynamic Vapor Recovery. The design of the DyVaR concept is highly energy efficient in comparison with competing technologies. The concept combines spray effect, high tangential forces with moderate temperature and pressures. This enables thorough desalination with very efficient operation statistics. The technology is already applied in dairy industry, the oil & gas industry and around several other process technologies that produce salt rich brines and mixtures of salts and organics. During the webinar Reimond Olthof will tell you more about Salttech and their patented technology on the basis of various practical examples. Participation is free. Registration via the KIVI website.
  Lees meer
 • 21 april - 21 april

  Masterclass Entrepreneurship – de flexibele schil

  Het is, zeker voor mkb-bedrijven, startups en scale-ups, onmogelijk om alle benodigde kennis en ervaring in eigen huis te hebben. Dit terwijl de kennis die je niet hebt cruciaal kan zijn voor het succes van je onderneming.
  Lees meer
 • 15 april - 15 april

  WaterCampus Business Café: Efficiency verhogen door vervuiling te verminderen en effectiever te reinigen

  Bent u actief in de food-sector en geïnteresseerd in een slim gebruik van water? Of bent u actief in watertechnologie en heeft u belangstelling voor de voedselsector? Dan is 15 april a.s. een datum om te onthouden! Op die dag organiseert Water Alliance namelijk in samenwerking met Van Hall Larenstein een online ‘WaterCampus Business Café’ met als onderwerp ‘Efficiency verhogen door vervuiling te verminderen en effectiever reinigen’.
  Lees meer
 • 8 april - 8 april

  Werksessie Energie uit Water

  Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld. Op 8 april ziet u op de InnovatieExpo 2021 welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, bouwen en mobiliteit. Op 8 april versnellen, versterken en verbinden we innovaties in de transitie naar groene energie, het herbenutten van plantaardige reststromen, verduurzaming van de lucht- en binnenvaart, (stedelijke) mobiliteit, leefbare steden en verduurzaming van stedelijke bouw. Laat op de InnovatieExpo 2021 uw creativiteit prikkelen. Leg contacten met toonaangevende spelers die uw idee verder helpen! Water als circulaire bron voor schone en duurzame energie Water als bron van duurzame energie. In 2030 is energie uit water integraal onderdeel van het energie- en klimaatbeleid. Welke rol speelt ons drinkwater in de transitie naar duurzame energie? Hoe kunnen we energie opslaan in water? In deze sessie maakt u kennis met ontwikkelingen binnen zowel de onderzoeksinstellingen als vanuit de markt. Daarnaast gaan we via stellingen en discussie graag met u in gesprek. Waar liggen kansen voor de watertechnologie? Welke rol kan water(technologie) spelen in de energietransitie? Wat is er nodig om innovaties verder te brengen? De sessie wordt georganiseerd door de TKI Watertechnologie in samenwerking met Water Alliance. Sprekers zijn:
  • Hein Molenkamp            -             Water Alliance
  • Jan Post                             -             Aquabattery
  • Jan Peter van der Hoek -             TUDelft
   
  Lees meer
 • 26 november - 26 november

  Circulair Café: Anders omgaan met water in de bouw

  WATER IN DE BOUW Dit jaar waren droogte, hevige regenval en drinkwaterschaarste volop in het nieuws. Maar wat doen we er aan? En is dat voldoende? Tijdens het Circulair Café duiken we in de werelden van bouw en water. We gaan in op het thema klimaatneutraal en klimaatbestendig bouwen, met speciale aandacht voor anders omgaan met water. HET MOET SNELLER Klimaatadaptatie is een belangrijk maatschappelijk thema. Overheden, NGO’s en burgerinitiatieven besteden veel aandacht aan bewustwording en kennisdeling. De markt reageert hierop met nieuwe producten en diensten en speelt in op nieuwe behoeften en eisen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen bottom-up initiatieven vanuit de gemeenschap - van burgers en marktpartijen - en de richtinggevende top-down benadering van overheden. Hoewel er zeker voortgang wordt geboekt: het gaat te traag. We blijven achter bij onze ambities en afspraken. De markt heeft daar last van. OVERHEID X SAMENLEVING Tijdens het Circulair Café gaan we in op de wisselwerking tussen overheid en samenleving. De overheid is nu vooral faciliterend, maar nog (te) weinig sturend en leidend. Het wettelijke kader biedt de ruimte om een andere rol te spelen, maar overheden zijn terughoudend om deze ruimte te benutten. Welke andere rollen kunnen de overheden spelen? Kan het creëren van regelluwe gebieden de voortgang versnellen of zijn juist duidelijke eisen en normen gewenst? Waar heeft de markt behoefte aan en hoe wordt de burger het best betrokken? Welke lessen kunnen we leren van de bestaande initiatieven? STAPPEN ZETTEN IN FRIESLAND Samen met de sprekers en jou als deelnemer verkennen we de opties en mogelijkheden om in Friesland echte stappen te gaan zetten op het gebied van de omgang met water in klimaatneutraal en -bestendig bouwen. Twee vragen aan overheden staan hierbij centraal: Wat willen en kunnen overheden doen om de beoogde doelen te halen? Wat verwachten de overheden van de markpartijen? Aan de marktpartijen vragen we: Wat verwachten jullie van de overheden? PROGRAMMA 16.00 uur: Opening door moderator Frans Debets 16.05 uur: Inleiding door vertegenwoordiger van Vitens. Vitens pleit voor concrete projecten waarin anders omgegaan wordt met hemelwater en drinkwater 16.15 uur: Visie op dit thema van bestuurders Jan van Weperen (Wetterskip Fryslân en Erik Faber (wethouder gemeente Súdwest Fryslân) 16.30 uur: Kort gesprek met vertegenwoordiger Vitens, Van Weperen en Faber 16.35 uur: 4 initiatiefnemers van projecten vertellen over hun ervaringen en lessons learned – Anne Jan Zwart (Ecopark Oosterwolde), Jan Broos (Brooswater, over regenwaterschutting Rainblock), Arthur Valkieser (Hydraloop) en Edgar van Perlo (projectleider Cambuur Stadion) 16.45 uur: Hoe gaat Gemeente Leeuwarden om met dit thema? 16.50 uur: Aanzetten voor vervolgacties. Wat spreken we met elkaar af kom gezamenlijk stappen voorwaarts te kunnen maken? 17.00 uur: Afsluiting AANMELDEN Wil je dit online Circulair Café (gratis) bijwonen, klik dan hier. Je krijgt dan voorafgaand aan het event een reminder met de link naar de bijeenkomst. WaterCampus partner CEW is aangehaakt bij dit Circulair Café via Länk Vaessen, business developer bij CEW en aanjager water bij vereniging Circulair Friesland.
  Bron: website Circulair Friesland
  Lees meer
 • 17 november - 17 november

  Webinar met digitale Frans-Nederlandse matchmaking

    Op dinsdag 17 november om 10:00 organiseert de Water Alliance in samenwerking met het Enterprise Europe Network en het France Water Team een kort webinar voor partijen uit de Nederlandse watertechnologiesector die geïnteresseerd zijn in de Franse markt. Tijdens het webinar kunt u kennismaken met het Franse watertechnologiecluster France Water Team, hoort u de op dit moment relevante Franse watervraagstukken en kunt u matchmaken met de Franse watertechnologiesector. Het webinar is het startschot voor de digitale matchmaking. Na het webinar heeft u de mogelijkheid om digitaal met partijen uit de Franse watersector af te spreken t/m 1 december. Dit wordt door de Water Alliance gefaciliteerd.

  Matchmaking

  De matchmaking van 17 tot en met 1 december en wordt gefaciliteerd door online meetings via B2Match. B2Match integreert een videoconference tool dat werkt via de internet browser. Dit betekent dat het niet nodig is om software te installeren.

  Meer informatie en registreren

  Bekijk voor meer informatie en registratie https://virtual-dutch-and-french-matchmaking.b2match.io/  of neem contact op met Harro Brons via h.brons@wateralliance.nl of +31683706450
  Lees meer
 • 10 november - 10 november

  Webinar met digitale Catalaans/Spaanse matchmaking

  Op dinsdag 10 november organiseert de Water Alliance in samenwerking met het Enterprise Europe Network en het Catalan Water Partnership een kort webinar voor partijen uit de Nederlandse watertechnologiesector die geïnteresseerd zijn in de Catalaans/Spaanse markt. Na dit webinar is er tot en met 13 november de mogelijkheid om digitaal af te spreken tussen partijen uit de Nederlandse en de Catalaanse/Spaanse watersector.

  Het webinar op 10 november

  Tijdens het webinar wordt een algemeen overzicht gepresenteerd van op dit moment relevante watervraagstukken in Nederland en Catalonië. Daarnaast komen 6 innovatieve bedrijven aan het woord die kort hun technologie en samenwerkingsbehoefte in Nederland of Catalonië/Spanje pitchen. Ook kunt u tijdens dit webinar kennismaken met het watertechnologiecluster uit Nederland (Water Alliance) en Catalonië (Catalan Water Partnership).

  Matchmaking

  De matchmaking van 10 tot en met 13 november wordt gefaciliteerd door online meetings via B2Match. B2Match integreert een videoconference tool dat werkt via de internet browser. Dit betekent dat het niet nodig is om software te installeren.

  Meer informatie en registratie

  Bekijk voor meer informatie en registratie https://catalan-dutch-matchmaking.b2match.io/, of neem contact op met Juliette Douglas via j.douglas@wateralliance.nl of +31683706450
  Lees meer
 • 5 november - 5 november

  Co-creatie: Met hoge dichtheid intensiever meten in het drinkwater distributienetwerk

  Drinkwaterbedrijf Vitens levert in 5 provincies in Nederland 337,2 miljoen m3 drinkwater per jaar. Voor deze levering ligt 49.500 km drinkwaterleiding in de grond waar het drinkwater dagelijks door heen stroomt. Een variatie in de kwaliteit van het water kan leiden tot een andere klantbeleving of zelfs klachten. Hoe krijgen we een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van het drinkwater in het totale Vitens gebied over de dag heen 24/7 en welke sensoren kunnen worden toegepast om real-time waterkwaliteit te kunnen meten, modellen, kalibreren en valideren? Voor meer informatie over deze TechTalk klik hier, of meldt u zich direct aan, klik hier. Mede mogelijk gemaakt door TKI Watertechnologie, een samenwerking van: Lees meer
 • 5 november - 5 november

  Webinar: Resource recovery from sludge

  Op 5 November organiseert TKI watertechnologie samen met het NWP, Water Alliance en Envaqua een webinar over het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit slib. Slib en de verwerking ervan is een toenemend probleem, maar het biedt ook kansen. Er worden steeds meer grondstoffen uit slib teruggewonnen. In dit webinar worden verschillende innovatieve technologieën gepresenteerd en wordt ingegaan op de kansen in de Nederlandse markt en elders in Europa. Meer informatie en aanmelden: https://www.netherlandswaterpartnership.com/events/resource-recovery-sludge of mail naar Matthijs Plijnaar, projectmanager watertechnologie van Water Alliance. Lees meer
 • 3 november - 4 november

  RVO: Virtuele handelsmissie Italië met minister Sigrid Kaag

  Bent u actief op het gebied van watertechnologie in de landbouwsector? Of juist op het gebied van watertechnologie in de bebouwde omgeving? En wilt u zakendoen in Italië? Neem dan deel aan de virtuele handelsmissie op 3 en 4 november met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het overkoepelende thema van deze missie is 'circulaire economie'. De missie valt samen met Ecomondo, Europa’s belangrijkste conferentie en beurs op dit gebied. Deze missie brengt u naar Italië, zonder dat u op reis hoeft. Online ontmoet u Italiaanse ondernemers die, net als u, willen samenwerken op het gebied van circulaire economie. U krijgt de kans om uw kennis te verbreden en nieuwe contacten op te doen. "Join the conversation" op social media via #NLItaly!

  Naar Italië vanuit uw eigen huiskamer

  De missie staat uitsluitend open voor watertech bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:
  • afvalwaterzuivering;
  • hergebruik van water in de industriële sector, in de bebouwde omgeving en in duurzame landbouw.

  Italië als handelspartner

  Italië is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Nederland exporteert jaarlijks ruim € 20 miljard naar Italië. Het land vormt daarmee de 6e afzetmarkt van Nederland. Vice versa is Nederland voor Italië de 10e exportmarkt, met een waarde van € 10,8 miljard. Nederland telt maar liefst 17.000 bedrijven met een handelsrelatie met Italië. Italië is hard getroffen door het coronavirus. Ondanks de economische krimp blijft Italië, als voorloper op klimaatgebied, investeren in de 'green economy'.

  Bedrijvenprogramma

  De missie geeft u de gelegenheid om een goed beeld te krijgen van de korte- en middellangetermijnplannen van overheden en andere betrokkenen, op het gebied van circulaire economie en bovengenoemde sectoren. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om de belangrijkste kansen voor uw bedrijf verder te verkennen.

  Kosten en deelname

  Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op de website van het RVO of neem contact op met Water Alliance  Liaison Business Development Juliette Douglas via j.douglas@wateralliance.nl
  Lees meer
 • 15 oktober - 15 oktober

  Watertechnoloog ontmoet Voedingstechnoloog – Innoveren met behoud van voedselveiligheid

  Bent u actief in de food-sector en geïnteresseerd in een slim gebruik van water? Of bent u actief in watertechnologie en heeft u belangstelling voor de voedselsector? Dan is 15 oktober een datum om te onthouden. Op die dag organiseert Water Alliance namelijk in samenwerking met Van Hall Larenstein een ‘WaterCampus Business Café’ met als onderwerp ‘Innoveren met behoud van voedselveiligheid.’ Dit in het kader van de interactieve serie bijeenkomsten én webinars met als thema ‘Watertechnoloog ontmoet Voedingstechnoloog’.

  Live én online

  Het Business Café vindt plaats op WaterCampus Leeuwarden én: zal ook online te volgen zijn. Het event is voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie water-food een uitgelezen kans om in maximaal twee uur tijd kennis te nemen van de nieuwste inzichten. En uiteraard is het tegelijkertijd een prima mogelijkheid om te sparren met experts, vakgenoten én ondernemers! Het thema mag urgent genoemd worden, zo legt medeorganisator André Mepschen van Water Alliance uit. “De recente kurkdroge zomers die Nederland achter de rug heeft, de verzilting, dalende grondwaterstanden, waterbeperkingen; het vraagt om constructieve oplossingen. En uiteraard is veiligheid van water en voedsel daarbij prioriteit nummer één. Voldoende stof dus voor een interessant interactief evenement.”

  De sprekers

  Tijdens het event ‘Innoveren met behoud van voedselveiligheid’ komen de volgende sprekers aan het woord: 1.    Marjon Wells van NIZO over microbiologie en contaminatie 2.    Martin Bosscher van Grolsch over waterbesparen in de brouwerij 3.    Peter van der Maas van Van Hall Larenstein over watertekort en hergebruik m.b.v. voedselveiligheid

  Informatie en opgave

  Heeft u vragen? Stuur André Mepschen van Water Alliance een e-mail. Aanmelden kan hier. Dus: WaterCampus Business Café: ‘Innoveren met behoud van voedselveiligheid.’ 15 oktober 2020 13.00 uur - 15.00 uur

  Noot met betrekking tot Covid-19

  Voor de duidelijkheid: het WaterCampus Business Café is gelijktijdig een seminar als óók een webinar. Kortom: zowel live mee te maken, als ook online te volgen. Op het live event zullen uiteraard de dan geldende Covid-19-regels van toepassing zijn. Wie zich inschrijft zal per mail tijdig de juiste informatie ontvangen!  
  Lees meer
 • 9 oktober - 9 juli

  Water Alliance: Grand Finale WIS Awards 2020

  Iedere 2 jaar daagt Water Alliance innovatieve ondernemers binnen de watertechnologiesector uit hun meest innovatieve product aan te dragen voor de prestigieuze Water Alliance Innovation Stimulation Award. Meedoen betekent gedurende meerdere weken volop in de aandacht staan, maar voor de winnaar is er nog veel meer in petto: een marketing-ondersteuningspakket ter waarde van maar liefst 10.000 euro. Het winnen van de award kan als een kickstart worden beschouwd voor groei.

  Halve en Grand Finale

  De WIS-kandidaten pitchen hun innovatie tijdens de halve finale op vrijdag 9 oktober 2020. Het publiek krijgt de kans om op hun top vijf te stemmen. Tijdens de Grand Finale later die dag zal deze top vijf hun innovatie presenteren aan de gerenommeerde jury en hun kritische vragen beantwoorden. Zodra het stemvenster van de jury is gesloten, wordt de winnaar van de WIS Award 2020 gekozen en neemt het bedrijf deze iconische prijs mee naar huis. De bijeenkomst zal met live publiek zijn, maar is ook online te volgen. Houd voor meer informatie de speciale WIS Awards pagina in de gaten!
  Lees meer
 • 2 oktober - 2 oktober

  BioBizz Hub: Themasessie Project Management

  De BioBizz Hub, onderdeel van de WaterCampus, organiseert een themasessie over projectmanagement. Hierbij wordt door een zeer ervaren senior project manager van Paques (gepensioneerd) in een uur de basis principes van project management uitgelegd. Daarna bestaat de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken te voeren met deze projectmanager. De gesprekken duren 30-45 minuten ( afhankelijk van animo en tijd). De themasessie is een must voor iedere start-up die een project uit moet voeren, maar daar weinig ervaring mee heeft! Wacht niet met aanmelden, het beschikbare aantal plaatsen is beperkt. Kijk voor meer informatie over de BioBizz hub op de website, klik hier. Opgeven voor dit event kan per email bij de heer J. Pâques Indien mogelijk vindt het event plaats in de BioBizz hub in Balk, als de situatie dat niet toestaat online. Een hybride event behoort ook tot de mogelijkheid. Meer informatie ontvangt u daarover na aanmelding. Lees meer
 • 1 oktober - 1 oktober

  TKI watertechnology Watermatch

  Under the banner of TKI watertechnology, Water Alliance, NWP and Envaqua, will organize a matchmaking event to help the Dutch watertechnology industry grow and innovate. TKI Matchmaking allows entrepreneurs, scientists, researchers, investors and government representatives to meet and match. Eager to register? Click here Lees meer
 • 15 juli - 15 juli

  Webinar: watertechnologiesector in de Coronacrisis

  Om een indicatie te krijgen van de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de Nederlandse watertechnologiesector heeft de WaterCoalitie NL (een samenwerking tussen Water Alliance, NWP en Envaqua) meerdere enquêtes uitgestuurd onder 45 watertechnologiebedrijven in Nederland. Het doel hiervan was om een indicatie te krijgen van de economische gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de watertechnologie sector.

  Vragen

  Tijdens het webinar dat plaats zal vinden op 15 juli tussen 11.00 en 12.30 uur komen de uitkomsten van het onderzoek aan bod en wordt er besproken wat deze uitkomsten betekenen. Wat zijn de economische effecten en knelpunten waar men tegenaan loopt? En heel belangrijk: wat kunnen we eraan doen en wat zijn er voor ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers in de sector? Naast antwoord op bovenstaande vragen worden er verschillende stellingen besproken waarop u kan reageren en is er mogelijkheid om vragen te stellen. Het programma en hoe deel te nemen vind u hier.
  Lees meer
 • 11 juni - 11 juni

  WaterCampus Business Café ‘Watertechnoloog ontmoet Voedingstechnoloog'

  Water Alliance organiseert in samenwerking met Van Hall Larenstein een reeks van WaterCampus Business Café’s rondom het thema ‘Water in de voedingsindustrie’. De eerste in deze reeks: ‘Watertechnoloog ontmoet Voedingstechnoloog – Een zee van mogelijkheden voor de industrie’ zal een voorbeschouwing zijn, waarbij we vooruit zullen blikken op de komende sessies en sprekers. Deze voorbeschouwing zal plaatsvinden in de vorm van een webinar en wordt in het komende jaar bij voorkeur voortgezet in een reeks van fysiek netwerksessies. Meer lezen over deze digitale bijeenkomst en aanmelden kan hier. Lees meer
 • 21 april - 21 april

  Webinar: Cross-sectorale bijeenkomst Water in de tuinbouw

  Op 21 april wordt er een cross-sectorale webinar Water in de Tuinbouw georganiseerd door de TKI Watertechnologie en de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In de tuinbouw zijn vraagstukken en kansen rondom water zoals circulair watergebruik, opslag van water, interne waterkwaliteit en terugwinning en hergebruik van meststoffen. Water en tuinbouw zijn beide sectoren waar veel innovatie plaatsvindt, maar ook waarin uitdagingen liggen op het gebied van hergebruik van water of stoffen, watermanagement en regelgeving over waterkwaliteit.

  Wat kunt u verwachten?

  · Inzichten in kansen en uitdagingen voor water in de tuinbouw · Innovatieve voorbeelden · Informatie over het TKI Watertechnologie programma

  Bent u een ondernemer?

  Dit is de mogelijkheid om meer te weten over technologische vraagstukken binnen de tuinbouw of om partners te zoeken voor (onderzoeks)projecten. Heeft u zelf een vraagstuk die u wil voorleggen of wilt u een (onderzoeks)project opstarten? Start op 21 april met netwerken rond 4 concrete thema’s.

  R&D en publieke sector

  Geïnteresseerd in deelname aan TKI- of MIT-projecten? Ga in gesprek met het bedrijfsleven om te bespreken waar kennisgaten liggen of waar kansen zijn voor onderzoek via projecten.

  (voorlopig) Programma

  13:00 Welkom dagvoorzitter 13:10 Agendasetting ‘Water in de tuinbouw’; 13:40 Kansen binnen het TKI-programma 13:50 Innovatieve voorbeelden 14:30 Thema tafels (2 rondes) (Circulaire meststoffen, circulair water, interne waterkwaliteit, tuinbouw oplossingen voor watervraagstukken) 15.30 Afsluiting U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname aan de sessie is gratis, maar aanmelding vooraf is verplicht*. [gravityform id="44" title="true" description="true"] Met vragen kunt u terecht bij: Renske Verhulst (NWP) : r.verhulst@nwp.nl of Jantienne van der Meij (Water Alliance) : j.vandermeij@watercampus.nl * Door de huidige ontwikkelingen kan het aantal aanmeldingen beperkt worden waarbij een first-come-first-serve principe gehanteerd wordt.
  Lees meer
 • 16 maart - 20 maart

  WaterCampus Business Challenge 2020

  De Europese WCBC is een 5-daagse training voor getalenteerde entrepreneurs waarin ze leren goede innovatieve technologieën en services om te bouwen naar een succesvol internationaal bedrijf. Op de laatste dag presenteren de deelnemers hun businesplan voor een jury die bestaat uit technologie-experts en investeerders. Lees meer
 • 16 januari - 16 januari

  Water Alliance WaterLink 2020 symposium

  Goed nieuws: Op 16 januari 2020 keert WaterLink terug. WaterLink is hét netwerkevenement voor de Nederlandse watertechnologiesector waar inspiratie, informatie en verbinding centraal staan. Water Alliance nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het overkoepelende thema voor dit kalenderjaar is Let’s Celebrate. Naast de groei van de internationale watertechnologiesector, viert Water Alliance in 2020 namelijk ook haar tiende verjaardag! WaterLink 2020 belooft zoals u van Water Alliance gewend bent een inspirerend programma met interactieve sessies, boeiende sprekers, ruime netwerkmogelijkheden en natuurlijk de voorrondes van de WIS. Wat Water Alliance voor u in petto heeft en alle benodigde informatie vind u op de website van Water Alliance. Lees meer
 • 12 november - 12 november

  Congres'Zorg(en) om Water

  ‘Samen komen we verder’, is de boodschap van de congres ‘Zorg(en) om Water’. Op dinsdag 12 november 2019 organiseert het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland samen met het ‘Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten in Water’ een bijzondere dag. Het is de aftrap van een langdurige samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland structureel te verminderen.

  Zorgen om water?

  We hebben in Noord- Nederland de luxe dat we elke dag kunnen genieten van fris, brandschoon drinkwater. Dat willen we graag zo houden. Ondertussen zijn er steeds meer ongewenste stoffen, waaronder medicijnresten, die op een of andere wijze in het water terecht komen en daarmee de zuivering moeilijker en duurder maken. Om hier verandering in te brengen is het van belang om vanuit de hele keten samen te werken; van voorschrijving tot zuivering.

  Wat kunt u verwachten

  Op dinsdag 12 november duiken we dieper in de huidige situatie en slaan we een brug tussen de watersector en de gezondheidszorg. Ook leren we van goede voorbeelden uit de regio en daarbuiten. Tot slot trappen we de ketensamenwerking officieel af en vieren we dat met een hapje en een drankje. Het programma, hoe in te schrijven en meer informatie vindt u op de website van de HANNN.
  Lees meer
 • 5 november - 8 november

  Aquatech Amsterdam

  Ruim 1.000 exposanten en zo’n 25.000 waterprofessionals maken de eerste week van november in Amsterdam hun opwachting tijdens Aquatech Amsterdam 2019. Niet alleen om zaken te doen, maar ook om te netwerken en kennis te delen met branchegenoten. 2019 is een speciale editie omdat de beurs 55 jaar bestaat. Water Alliance is een trotse partner van deze beurs voor proces-, drink- en afvalwater van 5 – 8 november 2019 in Amsterdam. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan diverse activiteiten. Welke activiteiten dat zijn leest u in de agenda op de Water Alliance website. Lees meer
 • 20 juni

  WaterCampus Business Café: “Welke opleidingsbehoefte met betrekking tot water speelt er in uw bedrijf?

  CIV Water wil op donderdag 20 juni graag samen met u brainstormen over opleidingen op het gebied van watertechnologie voor u en uw medewerkers. Samen ontdekken waar de opleidingsbehoefte van de individuele medewerkers ligt. Wat wordt er besproken tijdens dit Business café:
  • Welke leerbehoefte heeft u als bedrijf?
  • Wilt u dat uw medewerkers zich (door)ontwikkelen op het gebied van watertechnologie?
  • En zo ja, waar ligt die ontwikkelbehoefte precies?
  • Beschikt u over de tijd en/ of de middelen om uw medewerkers te scholen?
  • Zou u baat hebben bij een partner met wie u op maat gemaakte ontwikkeltrajecten zou kunnen vormgeven?
  Alvast drie voorstellen die we u willen voorleggen: 1) Cursus Waterbehandeling In deze cursus worden in zes modules, de verschillende fases van waterbehandeling behandeld. Modules zijn ook los te volgen. Pieter Hoekstra van CIV Water, Koos Oosterhaven van het Waterapplicatiecentrum (WAC) en Leo Groendijk van MBO Life Sciences vertellen u graag meer over de cursus in het WAC. 2) Technisch mbo-traineeship Vakman Water In een twee jaar durend programma krijgen jonge mbo’ers intensieve inhoudelijke training. De mbo-trainees werken in twee jaar tijd bij verschillende bedrijven. Ze komen als trainee ‘Vakman Water’ in dienst bij één van de bedrijven en zullen in die periode rouleren bij andere bedrijven. Hierdoor maken ze kennis met de verschillende processen van deze bedrijven. Peet Ferwerda van het Friesland College vertelt graag meer over het technische mbo-traineeship. 3) Verder sparren over de opleidingsbehoefte Pieter Hoekstra, projectleider CIV Water, gaat graag met u verder in gesprek over de opleidingsbehoefte van uw bedrijf. Over CIV Water Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. Het richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doet het centrum door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. CIV Water werkt aan kennis en vaardigheden en daarnaast ook aan houding en gedrag gericht op het ontwikkelen van de beroepshouding. Programma Donderdag 20 juni
  Tijd Onderdeel:
  14.45 uur: Inloop
  15.00 uur: Inleiding door Pieter Hoekstra, CIV Water
  15.20 uur: Brainstorm over opleidingsbehoefte
  15.40 uur: Terugblik brainstorm
  Inleiding Waterbehandeling & mbo-traineeship Vakman Water
  16.00 uur: Pauze
  16.15 uur: Keuzeonderdeel:
  Met Leo Groendijk mee naar het WAC voor de cursus Waterbehandeling
  Met Peet Ferwerda mee voor het mbo-traineeship Vakman Water
  Met Pieter Hoekstra mee om verder te sparren over de opleidingsbehoefte
  17.00 uur: Afsluiting
  17.15 uur: Netwerkborrel
  Locatie: WaterCampus Business Centre 'Johannes de Doper', Agora 4, Leeuwarden U kunt zich aanmelden vóór 14 juni 2019 via info@civwater.nl
  Lees meer
 • 22 februari

  Defense Florian Beyer

  Microbiological and process technological aspects of nanofiltration and reverse osmosis membrane biofouling For more information see: Wetsus calendar Lees meer
 • 22 februari

  Defense Laura Paltrinieri

  Phosphate Recovery: From Nanoparticles to Membrane Technology For more information see: Wetsus calender Lees meer
 • 24 september - 27 september

  European Water Tech Week 2018

  De watersector gaat in 2018 voor het eerst kennismaken met de European Water Tech Week Leeuwarden (EWTW 2018). De watertechnologiesector is wereldwijd steeds meer georganiseerd in hubs, knooppunten. Deze hubs worden onderling verbonden tijdens de European Water Tech Week Leeuwarden. Leeuwarden is United Nations Innovating City for water technology en de sector komt hier tijdens EWTW 2018 samen in het innovatieve klimaat van de WaterCampus. Leiders op het gebied van Innovatie, technologie en beleid  van bedrijven, universiteiten en overheden ontmoeten en inspireren elkaar tijdens een aantal evenementen, van 24 tot en met 27 september 2018, in Stadsschouwburg De Harmonie en het WTC Leeuwarden. Het Wetsus Congress, de WaterLink conferentie van WaterAlliance en een innovatiebeurs zullen deel uitmaken van het programma. Overige onderdelen worden later bekend gemaakt.  Om deze evenementen heen wordt een uniek cultureel programma samengesteld, waarin water centraal staat. Dit is verbonden aan de festiviteiten in het kader van Leeuwarden,  Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Tijdens EWTW 2018 zal de vraag centraal staan hoe door multidisciplinaire samenwerking aan de oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek kan worden bijgedragen.  Op de agenda staan onderwerpen als waterschaarste, watervervuiling, en water & gezondheid. Ook de bijdrage van de watersector aan de circulaire economie komt aan de orde.  De visie op deze onderwerpen vanuit wetenschap, business en politiek zal worden gedeeld door key-note sprekers van over de hele wereld.  In interactieve sessies en op de beursvloer zullen deze onderwerpen verder worden uitgediept en wordt er ingegaan op de kansen voor innovatie en business. Het programma en verdere mededelingen worden bekend gemaakt via deze website Lees meer
 • 19 maart - 20 maart

  Aqua Nederland Vakbeurs/Nationale Watertechnologie Week

  Op 19, 20 & 21 maart 2019 vindt de dertiende editie van Aqua Nederland Vakbeurs plaats in Evenementenhal Gorinchem. Tijdens dé waterbeurs van Nederland kunt u als exposant de nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, watermanagement en watertechnologie presenteren en demonstreren aan ruim 9.500 waterprofessionals. In 2019 wordt Aqua Nederland Vakbeurs wederom in combinatie met RioleringsVakdagen georganiseerd. WaterCampus Leeuwarden zal ook op de Aqua Nederland Vakbeurs staan met een stand en Water Alliance zal voor de tweede keer de succesvolle 'Innovatiestraat' neerzetten.   Voor meer informatie en deelname aan de Innovatiestraat, zie de website van Water Alliance: Lees meer
 • 25 januari

  Theme meetings and Program Board

  Members Only  (Wetsus)   Lees meer
 • 12 september - 14 september

  Watec in Tel Aviv (Israel)

  12-14 september 2017 vindt de Watec plaats in Tel Aviv (Israel). Kijk op de website voor meer informatie. Lees meer