Werksessie Energie uit Water

City: Online
Country: Nederland
Time: 14:00
Date: 8 april - 8 april

Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld. Op 8 april ziet u op de InnovatieExpo 2021 welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, bouwen en mobiliteit. Op 8 april versnellen, versterken en verbinden we innovaties in de transitie naar groene energie, het herbenutten van plantaardige reststromen, verduurzaming van de lucht- en binnenvaart, (stedelijke) mobiliteit, leefbare steden en verduurzaming van stedelijke bouw. Laat op de InnovatieExpo 2021 uw creativiteit prikkelen. Leg contacten met toonaangevende spelers die uw idee verder helpen!

Water als circulaire bron voor schone en duurzame energie

Water als bron van duurzame energie. In 2030 is energie uit water integraal onderdeel van het energie- en klimaatbeleid. Welke rol speelt ons drinkwater in de transitie naar duurzame energie? Hoe kunnen we energie opslaan in water? In deze sessie maakt u kennis met ontwikkelingen binnen zowel de onderzoeksinstellingen als vanuit de markt. Daarnaast gaan we via stellingen en discussie graag met u in gesprek. Waar liggen kansen voor de watertechnologie? Welke rol kan water(technologie) spelen in de energietransitie? Wat is er nodig om innovaties verder te brengen?

De sessie wordt georganiseerd door de TKI Watertechnologie in samenwerking met Water Alliance.

Sprekers zijn:

  • Hein Molenkamp            –             Water Alliance
  • Jan Post                             –             Aquabattery
  • Jan Peter van der Hoek –             TUDelft