Over Watercampus

WaterCampus Leeuwarden is het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, en heeft de ambitie deze sectorverbindende rol te vervullen voor heel Europa.

WaterCampus organiseert samenwerking tussen (inter-)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector, om synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau en om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken. Meer dan 300 bedrijven en kennisinstellingen zijn aan WaterCampus verbonden. WaterCampus biedt naast deze samenwerkingsfunctie een unieke onderzoeksinfrastructuur en is daarmee een ontmoetingsplaats van wetenschappers en bedrijven uit heel Europa.

De internationale samenwerking, die vanuit WaterCampus Leeuwarden wordt georganiseerd en gestimuleerd, leidt tot kennis, talent en ondernemerschap waarmee bijgedragen wordt aan het oplossen van de wereldwaterproblemen. Concreet leverde WaterCampus onder andere circa 100 ontwikkelde patenten, 100 nieuwe bedrijven, 900 veel geciteerde wetenschappelijke publicaties, honderden hoog opgeleide specialisten en talloze voorbeelden van toegepaste innovaties en nieuwe samenwerkingen op.

Lees meer

Managing partners/ organisatie

WaterCampus Leeuwarden bestaat uit:

  • De drie managing partners: Wetsus, CEW en Water Alliance
  • De partners:  Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, CIV Water en WAC
  • Leden: bedrijven en instellingen die via lidmaatschap van een van de managing partners aan WaterCampus verbonden zijn

WaterCampus Innovatieketen

WaterCampus Leeuwarden biedt een keten waarin ideeën, educatie, research, gespecialiseerde laboratoria, een applicatiecentrum, demosites, marketing, matchmaking, zakendoen en export met elkaar verbonden zijn, de WaterCampus Innovatieketen.

From knowledge to business. The WaterCampus Innovation Chain (ENG ondertiteling):

Leeuwarden

Capital of Water Technology

Leeuwarden is een echte waterstad. En dan hebben we het niet alleen over de Elfstedentocht of over het water in de grachten van de binnenstad, maar vooral over de aanwezige specialisatie op het gebied van watertechnologie.  Vanwege de hoge concentratie aan onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, onderzoeksfaciliteiten en bedrijven op het gebied van watertechnologie, is Leeuwarden uitgegroeid tot het Europese ontmoetingspunt voor talent en bedrijvigheid in deze sector: Capital of water technology. Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa, met een breed scala aan activiteiten, initiatieven en festiviteiten,  die ook voor de komende jaren een levendige stad garanderen! www.leeuwarden.eu

Vacatures

WaterCampus groeit snel, en Wetsus, CEW, Water Alliance en hun partners zijn voortdurend op zoek naar talent en personeel, met diverse achtergronden en expertise.

  • Om ondernemerschap en valorisatie in de watertechnologiesector te stimuleren, zijn we op zoek naar ervaren innovatoren en ondernemers, meer informatie en open sollicitaties: recruitment@wateralliance.nl
  • Wetenschappers, MsC met een relevante achtergrond, kunnen in aanmerking komen voor een PhD-positie. Binnen research projecten zijn er regelmatig plaatsen beschikbaar voor bachelor- en masterstages en ook zijn er stageplaatsen op stafafdelingen.
    Kijk voor de actuele info en vacatures op: vacancies CEW, work at Wetsus, jobs at Wetsus participants and Wetsus PhD positions).
  • De bedrijven die op of rond WaterCampus gevestigd zijn, zoeken ook regelmatig (proces)technologen, commercieel talent , etc: jobs at Wetsus participants geeft een overzicht

Faciliteiten/ onderzoeksinfrastructuur.

WaterCampus biedt excellente onderzoeks- en kantoorfaciliteiten. Klik hier voor meer informatie.

Partners
De partners van WaterCampus zijn onmisbaar in het succes en functioneren van het innovatieve ecosysteem en de gespecialiseerde onderzoeksinfrastructuur.


Monitor

WaterCampus Monitor 2022: opnieuw groei en goede resultaten

Jaarlijks verschijnt in het voorjaar de WaterCampus Monitor. Deze monitor geeft, in aanvulling op de rapportages van de afzonderlijke organisaties (Wetsus, CEW, Water Alliance) een beeld van de overkoepelende WaterCampus-output.  De laatste monitor beschrijft de WaterCampus stand van zaken per eind 2022.

Het aantal bedrijven dat samenwerkt met een WaterCampus-organisatie is 271, terwijl er 42 kennisinstellingen aan de Campus verbonden zijn. Er lopen 62 internationale samenwerkingsverbanden, waarbij het aantal EU-projecten sterk groeit. Van de circa 250 mensen die werken op WaterCampus zijn 105 internationale kenniswerkers, afkomstig uit 36 verschillende landen.

Er lopen (per eind 2022) 123 onderzoeksprojecten op WaterCampus. De wetenschappelijke kwaliteit van de (cumulatief) 900 wetenschappelijke Wetsus publicaties is beoordeeld met de hoogste score en een relatieve citatie-impact van 3,0 in 2022. Het CEW werkte in 2022 met in totaal 229 studenten aan 31 toegepast-onderzoeksprojecten. De Water Alliance was in 2022 met name succesvol in business-developmenttrajecten, entrepreneurshipstimulering en internationalisering/export.

Voor meer details: klik hier voor de complete WaterCampus Monitor 2023

Vorige versies:

WaterCampus Monitor 2022
WaterCampus Monitor 2021
WaterCampus Monitor 2020
WaterCampus Monitor 2019
WaterCampus Monitor 2018
WaterCampus Monitor 2017
WaterCampus Monitor 2016