Disclaimer

Algemeen
De inhoud van www.watercampus.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.Hoewel Water Alliance ervoor probeert te zorgen dat alle informatie, gepubliceerde teksten, foto’s en andere materialen die door derden worden verstrekt actueel, correct en volledig zijn, kan Water Alliance op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade. Daarom zijn beslissingen genomen op basis van informatie op deze website op eigen risico. Water Alliance heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie op de website is niet vastgelegd en kan niet worden beschouwd als een concreet aanbod voor een overeenkomst.

Beperkte aansprakelijkheid
Alle materiaal aangeboden op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of vermoeden van juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment veranderen zonder voorafgaande informatie van de Water Alliance. Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmafouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Neem contact op met Water Alliance als u twijfelt aan de juistheid van de verstrekte informatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op materiaal berusten bij de Water Alliance. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen wordt niet geaccepteerd zonder schriftelijke toestemming van de Water Alliance, behalve en alleen in gevallen van afwijkende toepassing van regelingen van bindende wetgeving (citaatrecht) tenzij in specifieke gevallen anders vermeld. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd verschillen.