Educatie & Talent

WaterCampus Leeuwarden speelt een belangrijke rol in het opleiden van toekomstige watertechnologen en andere watertechnologieprofessionals. WaterCampus is de Europese ontmoetingsplek voor watertechtalent!

Op WaterCampus Leeuwarden vindt je de beste watertechnologische opleidingsinstituten van Nederland, die onderwijs en opleiding bieden op mbo, hbo en universitair niveau. De onderwijsprogramma’s zijn nauw verbonden, waardoor een goede doorstroom mogelijk is van bijvoorbeeld mbo naar hbo en van hbo naar universitair onderwijs. Alle programma’s lopen vooruit op de vragen vanuit de sector, waardoor er een uitdagende carriere wacht op de studenten die zijn afgestudeerd!

Verder speelt WaterCampus een belangrijke rol in de nationale Human Capital Roadmap Water. Hierin werken alle relevante partners in de Nederlandse watersector samen om jongeren te interesseren voor een carriëre in de watertechnologie. Zo biedt WaterCampus dus educatieprogramma’s op het gebied van watertechnologie, die beginnen bij basisonderwijs en doorgaan tot PhD-niveau, zoals hieronder afgebeeld.

Regelmatig zijn op de WaterCampus en bij de partners daarvan vacatures, op allerlei niveaus. Vaak zijn deze voor PhD-onderzoekers en andere watertechnologische functies, maar er zijn ook ondersteunende banen. Ook bieden we (afstudeer)stages en bijbanen. Op deze pagina staan de actuele vacatures.

Stages en bijbanen

Ben je als student geïnteresseerd in watertechnologie, en/of zoek je een bijbaan? Wil je werken aan innovatief onderzoek of productontwikkeling bij een bedrijf? Het CEW, CIV Water en de opleidingen op WaterCampus Leeuwarden hebben stages, afstudeeropdrachten en bijbanen voor studenten op mbo, hbo en universitair niveau.

Educatie & Opleidingsmogelijkheden

Op WaterCampus zijn de volgende opleidingsinstituten vertegenwoordigd: MBO Life Sciences, CIV Water, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en Wetsus Academy (Master Water Technology). Er zijn verschillende open dagen, meeloopdagen en excursies.

Stage- & Afstuderen

De organisaties op WaterCampus bieden stages, afstudeerprojecten en tijdelijke en/ of parttime banen. Tijdens de studie krijgen de studenten echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Zo voert het CEW onderzoek uit in opdracht van bedrijven en instellingen, uitgevoerd door studenten en hun begeleiders. Op deze manier komen studenten rechtstreeks in contact met mogelijke werkgevers. Meer informatie bij het CEW.

Wetsus heeft stageplaatsen en afstudeerstages voor bachelor- en masterstudenten.