Wetenschap & Toegepast Onderzoek

Op WaterCampus wordt zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uitgevoerd. Wetsus zorgt voor precompetetive technologie-ontwikkeling op wetenschappelijk niveau, het CEW voor technologie-ontwikkeling en innovatieversnelling via toegepast onderzoek.

CEW

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is het kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen, om zo talent voor de watersector te trainen en het valorisatieproces voor innovatieve bedrijven te versnellen. Binnen het CEW werken 5 hbo instellingen nauw samen met het relevante bedrijfsleven.

Wetsus

Wetenschappelijk onderzoek op WaterCampus Leeuwarden wordt uitgevoerd door Wetsus. Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology, is een faciliterend intermediair voor trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzame waterbehandelingstechnologie. Wetsus, gevestigd in Leeuwarden, creëert een unieke omgeving en strategische samenwerking om rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau te ontwikkelen. De inspirerende en multidisciplinaire samenwerking tussen meer dan 100 bedrijven en 23 Europese kennisinstellingen binnen Wetsus, leidt tot innovaties die bijdragen aan de oplossing van de wereldwaterproblematiek. Het wetenschappelijke onderzoeksprogramma wordt gedefinieerd door de publieke en private watersector en uitgevoerd door topuniversiteiten. In de high-tech onderzoekshal en laboartoria werken 70 PhD’s, ondersteund door een wetenschappelijke en algemene staf.