Roadshow #1 Universiteit van het Noorden

City: Leeuwarden
Country: Nederland
Time: 14:30
Date: 14 juni - 14 juni

In navolging van de succesvolle roadshowreeks van vorig jaar organiseert de Universiteit van het Noorden op woensdagmiddag 14 juni haar eerste roadshow van 2023. Deze editie staat in het teken van water en wordt gehouden bij Van Hall Larenstein en Wetsus in Leeuwarden.

Water is een hot topic. Enerzijds hebben we al eeuwenlang te maken met de strijd tegen het water, anderzijds hebben we als we nu geen maatregelen nemen in 2030 een drinkwatertekort. En dan speelt er nog zoveel meer. Tijd voor een roadshow over water dus!

REGAIN – van gezuiverd rioolwater naar industriewater

De roadshow van 14 juni start bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden, waar Dirk van der Woerdt, Strategisch Adviseur WLN – REGAIN, vertelt hoe het Centre of Expertise Watertechnologie (met hierin NHL Stenden, Van Hall Larenstein en Wetsus), UMCG, WLN, North Water en Waterschap Noorderzijlvest samenwerken in het project REGAIN. In REGAIN, wordt de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht en wordt bekeken hoe dit gezuiverde water kan dienen als industriewater.

Robuust waterbeheer met de bewoners van Terschelling

Tevens zoomen we deze middag in op het project ‘Toekomstperspectief Polder Terschelling’ waarin Mindert de Vries, Expert Nature Based Solutions van Van Hall Larenstein, zal vertellen hoe Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research en Deltares samen met de bewoners van Terschelling het waterbeheer op het eiland robuust maken voor de toekomst.

Rondleiding bij Wetsus

De middag sluit af met een wandeling naar het nabijgelegen Wetsus, waar een rondleiding door het lab wordt gegeven en afgesloten wordt met een borrel.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deze roadshow! De inloop is tussen 14.30 en 15.00 uur bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Om 16.00 uur vertrekt het gezelschap naar Wetsus voor een rondleiding en de borrel.

Over de Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden is een initiatief van de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein en het noordelijk MBO. Met de Universiteit van het Noorden willen de aangesloten kennisinstellingen een boost geven aan de brede welvaart in Noord-Nederland en de transities zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Dit wordt gerealiseerd door het slim gebruik maken van elkaars campus faciliteiten, het toegankelijk maken van elkaars onderwijs, hybride onderzoeksgroepen en het stimuleren van ondernemerschap.