Circulair Café: Anders omgaan met water in de bouw

City: Online
Country: Nederland
Date: 26 november - 26 november

WATER IN DE BOUW
Dit jaar waren droogte, hevige regenval en drinkwaterschaarste volop in het nieuws. Maar wat doen we er aan? En is dat voldoende? Tijdens het Circulair Café duiken we in de werelden van bouw en water. We gaan in op het thema klimaatneutraal en klimaatbestendig bouwen, met speciale aandacht voor anders omgaan met water.

HET MOET SNELLER
Klimaatadaptatie is een belangrijk maatschappelijk thema. Overheden, NGO’s en burgerinitiatieven besteden veel aandacht aan bewustwording en kennisdeling. De markt reageert hierop met nieuwe producten en diensten en speelt in op nieuwe behoeften en eisen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen bottom-up initiatieven vanuit de gemeenschap – van burgers en marktpartijen – en de richtinggevende top-down benadering van overheden. Hoewel er zeker voortgang wordt geboekt: het gaat te traag. We blijven achter bij onze ambities en afspraken. De markt heeft daar last van.

OVERHEID X SAMENLEVING
Tijdens het Circulair Café gaan we in op de wisselwerking tussen overheid en samenleving. De overheid is nu vooral faciliterend, maar nog (te) weinig sturend en leidend. Het wettelijke kader biedt de ruimte om een andere rol te spelen, maar overheden zijn terughoudend om deze ruimte te benutten.

Welke andere rollen kunnen de overheden spelen?
Kan het creëren van regelluwe gebieden de voortgang versnellen of zijn juist duidelijke eisen en normen gewenst?
Waar heeft de markt behoefte aan en hoe wordt de burger het best betrokken?
Welke lessen kunnen we leren van de bestaande initiatieven?

STAPPEN ZETTEN IN FRIESLAND
Samen met de sprekers en jou als deelnemer verkennen we de opties en mogelijkheden om in Friesland echte stappen te gaan zetten op het gebied van de omgang met water in klimaatneutraal en -bestendig bouwen. Twee vragen aan overheden staan hierbij centraal:

Wat willen en kunnen overheden doen om de beoogde doelen te halen?
Wat verwachten de overheden van de markpartijen?
Aan de marktpartijen vragen we:

Wat verwachten jullie van de overheden?

PROGRAMMA

16.00 uur: Opening door moderator Frans Debets
16.05 uur: Inleiding door vertegenwoordiger van Vitens. Vitens pleit voor concrete projecten waarin anders omgegaan wordt met hemelwater en drinkwater
16.15 uur: Visie op dit thema van bestuurders Jan van Weperen (Wetterskip Fryslân en Erik Faber (wethouder gemeente Súdwest Fryslân)
16.30 uur: Kort gesprek met vertegenwoordiger Vitens, Van Weperen en Faber
16.35 uur: 4 initiatiefnemers van projecten vertellen over hun ervaringen en lessons learned – Anne Jan Zwart (Ecopark Oosterwolde), Jan Broos (Brooswater, over regenwaterschutting Rainblock), Arthur Valkieser (Hydraloop) en Edgar van Perlo (projectleider Cambuur Stadion)
16.45 uur: Hoe gaat Gemeente Leeuwarden om met dit thema?
16.50 uur: Aanzetten voor vervolgacties. Wat spreken we met elkaar af kom gezamenlijk stappen voorwaarts te kunnen maken?
17.00 uur: Afsluiting

AANMELDEN
Wil je dit online Circulair Café (gratis) bijwonen, klik dan hier. Je krijgt dan voorafgaand aan het event een reminder met de link naar de bijeenkomst.

WaterCampus partner CEW is aangehaakt bij dit Circulair Café via Länk Vaessen, business developer bij CEW en aanjager water bij vereniging Circulair Friesland.

Bron: website Circulair Friesland