ENVAQUA TechTalk: ‘Koelwater in de toekomst terwijl het buiten warmer wordt… hoe gaan we dat doen?’

City: Online
Country: the Netherlands
Time: 14:00
Date: 8 juli - 8 juli

Hoe krijgen we ook grotere industriële koelwatersystemen in de nabije toekomst duurzamer? Een grote uitdaging waarbij je moet denken aan minder energie- en waterverbruik en in ieder geval minder chemicaliën voor zover die dan nog noodzakelijk blijken te zijn. RWS heeft in haar nota van begin 2020 laten blijken op het spoor te zitten van chemicaliënvrij koelen en bij de herziening van de BREF, de Europese regelgeving op koelwatergebied, zal – als de voortekenen ons niet bedriegen – ook een sterke voorkeur uitgesproken worden voor het verminderen van het chemicaliënverbruik.

Het zal waarschijnlijk nog wel enige tijd duren voordat er voldoende betrouwbare technieken op de markt beschikbaar zijn die ervoor kunnen zorgen dat corrosie-inhibitoren, anti scalants en biocides overbodig zijn geworden. Dat betekent niet dat er op dit moment helemaal geen alternatieven zijn. Zij het nog sporadisch, worden in de industrie al andere technologieën toegepast en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren ongetwijfeld voortzetten. De ervaringen met een toepassing bij een grote koelwaterinstallatie worden tijdens dit webinar gepresenteerd.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van Water Alliance.