Waterschaarste en lokale voedselproductie: een geïntegreerde aanpak in de Golfregio

City: Leeuwarden
Country: Nederland
Date: 31 augustus - 31 augustus

De Golfregio is een van de gebieden met de meest waterschaarse ter wereld. Gedurende enkele decennia was verreweg het grootste deel van het water dat in de Golfstaten wordt gebruikt voor landbouw afkomstig uit niet-hernieuwbare fossiele watervoerende lagen (aquifers) die niet of nauwelijks worden aangevuld. De groeiende zorgen over de ecologische gevolgen van de uitputting van deze watervoerende lagen heeft de regeringen van de Golfstaten ertoe aangezet om de afgelopen vijf tot tien jaar passende maatregelen te nemen. Er zijn waterbesparende technieken geïntroduceerd, waaronder moderne kassencomplexen, en de overheid geeft steun via ontwikkelingsbanken en investeringsfondsen.

De regio wordt niet alleen gekenmerkt door waterschaarste, maar ook door een hard klimaat en weinig beschikbare landbouwgrond, wat de lokale landbouwproductie belemmert. Het importeren van voedsel wordt in bepaalde perioden bemoeilijkt, zoals tijdens wereldwijde droogte of politieke onrust zoals de recente Russische oorlog in Oekraïne. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de Golfstaten voor hun eigen voedselzekerheid meer nadruk leggen op lokale land- en tuinbouwproductie, waardoor de niet-hernieuwbare watervoorraden* nog meer onder druk komen te staan.

De water- en tuinbouwsector bundelen hun krachten
Er zijn verschillende oplossingen geïntroduceerd om enkele van de beperkingen aan te pakken, zoals indoor farming, vertical farming, watertechnologie en hightech kasoplossingen. Moeilijke problemen zijn soms te complex en oplossingen moeten worden gevonden door een integrale aanpak waarbij verschillende sectoren elkaar overlappen. De gerenommeerde Nederlandse watersector en tuinbouwsector slaan de handen ineen om een integrale aanpak te bieden. Door een totaaloplossing te bieden die integrale oplossingen op het gebied van water- en tuinbouwtechnologie, water- en technologiemanagement (begeleiding) en kennisoverdracht combineert, denken we landen in de Golfregio te kunnen helpen meer zelfvoorzienend te worden.

Ter ondersteuning hiervan bundelen het Netherlands Water Partnership (NWP), Dutch Greenhouse Delta, Water Alliance en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Nederlandse bedrijfsleven en kennisorganisaties in een PIB-cluster. PIB staat voor Partners for International Business en is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Deze meerjarige publiek-private samenwerking is gericht op het positioneren van de Nederlandse water- en tuinbouwsector in de Golfregio. Zakendoen in de Golfregio vereist een collectieve aanpak om beter in te spelen op lokale behoeften en problemen, en het PIB is een nuttig programma gebleken om Nederlandse sectoren effectief te positioneren.

Uit de eerste studies blijkt dat de Golfregio behoefte heeft aan geïntegreerde oplossingen op het gebied van:

  • hightech (datagestuurde) waterbewakingssystemen om de waterefficiëntie te verhogen;
  • technologieën voor hergebruik van water, bijvoorbeeld in moderne kassen;
  • terugwinning van voedingsstoffen en optimale dosering, waardoor meststoffen tot een minimum worden beperkt;
  • ontziltingstechnologie en pekelbehandeling/zoutterugwinning, alternatieve ontzilting;
  • distributiesystemen voor waterveiligheid;
  • gedecentraliseerde rioolwaterzuivering;
  • duurzaam grondwaterbeheer.

 

Save the date
Op 31 augustus vindt er een fysieke bijeenkomst plaats, blok deze datum alvast in je agenda.

 

Volgende stappen
In februari 2024 vindt een focusmissie naar de Golfregio plaats. In de aanloop naar de missie zullen de coördinerende partners verschillende inkomende en uitgaande missies naar de regio uitvoeren om een diepgaand en collectief inzicht te krijgen in de complexe problemen in de verschillende landen en de specifieke kenmerken in elk land.

Kijk voor meer informatie op de website van Water Alliance.