Techtalk Stikstof: wat is het probleem en kunnen we het maken?

City: Online
Country: the Netherlands
Time: 14:00
Date: 27 mei - 27 mei

Stikstof is overal om ons heen. Het is van zichzelf niet schadelijk voor de mens. En het is een belangrijke voedingstof voor planten. Maar sommige stikstofverbindingen brengen wel schade toe aan onze gezondheid en aan de natuur.

Bij de stikstofcrisis van de laatste jaren draait het om twee stofjes: stikstof uit verkeer (NOx) en stikstofverbindingen uit boerenbedrijven, meestal in de vorm van ammoniak. Deze slaan neer in de natuur en werken als voedingstof. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels en neemt de biodiversiteit af.

Er zijn ook andere schadelijke stikstofverbindingen zoals lachgas, deze komen bijvoorbeeld vrij bij de  biologische zuivering van riool- en afvalwater, maar ook in natuurlijke watersystemen (baggerwerkzaamheden). Lachgas is een krachtig broeikasgas (250 keer sterker dan CO2) en verdwijnt maar langzaam uit de atmosfeer.

Oplossingen

Oplossingen die veelal worden toegepast om stikstofverbindingen te verwijderen bestaan uit omzetting tot stikstofgas dat in de lucht wordt gebracht. Een logische oplossing omdat onze lucht voor 79% bestaat uit stikstofgas. Aan de andere kant wordt ammoniak al sinds 1910 gemaakt door reactie van stikstof uit de lucht met waterstof in het Haber Bosch proces. Dat gebeurt onder hoge druk en temperatuur en het hele proces kost veel energie. Nederlandse bedrijven produceren 2,6 miljoen ton ammoniak per jaar. Het totale aardgasgebruik door deze bedrijven komt overeen met ca. 3 % van ons totale primaire verbruik uit fossiele bronnen Ook ontstaat in dit proces CO2 .

Kortom: de uitstoot van stikstof moet omlaag maar we moeten nuttige stoffen ook weer niet verliezen. In deze TechTalk zoomen we in op de stikstof-kringloop in Nederland. Waar komt het vandaan, waar komt het vrij en kunnen we er dan weer wat van maken?

Er komen sprekers van verschillende organisaties aan het woord om hun visie op de toekomst van hergebruik van stikstof te geven.

Programma en registratie

Het programma en mogelijkheid tot registratie vind u hier.