Plaats uw vacature

Heeft u een vacature binnen de watersector? Voeg hem dan toe aan dit platform.

WaterJobs voor bedrijven
Upload uw CV

Zoekt u een baan binnen de water-sector? Upload uw CV en wij zoeken met u mee.

WaterJobs voor werkzoekenden

WaterJobs voor werkzoekenden

Op zoek naar een (nieuwe) uitdaging in de watertechnologiesector? Upload dan via het digitale platform van WaterJobs hier je CV. Na het uploaden nemen we deze op in onze database. Zo bieden wij ondersteuning bij het vinden van een (nieuwe) baan.

Zodra WaterJobs een vacature ontvangt wordt deze aan de aangemelde werkzoekenden doorgestuurd. Verschillende leden van de Water Alliance hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in bepaalde profielen. WaterJobs biedt de leden de mogelijkheid tot het inzien van profielen op een afgeschermde webpagina. Het is aan jou om te bepalen of jij wil dat je anonieme profiel zichtbaar is voor onze leden. Je kunt je CV op deze pagina uploaden en het formulier invullen. Aan de hand van dit formulier wordt jouw geanonimiseerde profiel samengesteld. De velden die in het profiel worden weergegeven staan aangegeven in het formulier. Hoe minder bedrijfsnamen je gebruikt in de velden, hoe anoniemer je profiel is.

Als jij er voor kiest om je CV helemaal privé te houden, dan voegen we je alleen toe in onze database voor werkzoekenden en houden we je op de hoogte van de vacatures die wij op onze website van WaterJobs hebben.
Wel kunnen we je nog helpen door je geanonimiseerde profiel naar een aantal van onze leden te sturen die geïnteresseerd zijn in bepaalde profielen. Je laatste werkgever wordt hierin uitgesloten.

Wij nemen je privacy serieus. Aangeleverde gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt. Onderaan deze pagina staat ons privacy reglement. Wij adviseren dit goed te lezen!

Plaats je CV

WaterJobs: CV plaatsen (NL)
Functietype
Werkervaring
Hoogste opleidingsniveau
Nederlands in woord en geschrift
Engels in woord en geschrift
Maximale uploadgrootte: 2.1MB
Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 16 MB, Max. aantal bestanden: 5.
Mogen we je anonieme profiel plaatsen op onze website?
Akkoordverklaring

Privacy database WaterJobs

Deze privacy verklaring is bedoeld om werkzoekenden  te informeren over de wijze waarop WaterJobs de gegevens van werkzoekenden verzamelt en verwerkt. Deze privacy verklaring is van toepassing op het digitale platform, webpagina WaterJobs van de WaterCampuspartijen Water Alliance, Wetsus, CEW en CIV. WaterJobs volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van werkzoekenden de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen.

De doeleinden van het verzamelen en verwerken
De gegevens en documenten die de werkzoekende verstrekt worden door WaterJobs verwerkt om te bepalen of de werkzoekende in aanmerking komt voor de database van WaterJobs. Daarnaast worden gegevens verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende werkzoekende over beschikbare vacatures, en overige communicatie rondom dit platform die relevant zijn voor de werkzoekenden.

Na aanmelding van de werkzoekende voor de database krijgt de kandidaat een mail met daarin de procedure uitgelegd en wordt om toestemming gevraagd voor bepaalde activiteiten, zoals het delen van cv’s met bedrijven. Deze cv wordt geanonimiseerd gestuurd naar bedrijven.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld uit het verkregen cv en de informatie die wordt doorgegeven via het uploadformulier op de webpagina. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact of nadere schriftelijke informatieverschaffing met de werkzoekende.

Welke gegevens worden verwerkt?
Water Alliance verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de database en voor eventuele geschikte bedrijven. Dit betreft de gegevens die door de werkzoekenden zijn verstrekt door middel van de aanmelding. Gegevens die worden verwerkt zijn NAW-gegevens en andere contactgegevens. Verder zijn relevant de opleiding, gevolgde cursussen, stages en arbeidsgeschiedenis van de kandidaat. Deze worden niet gedeeld met bedrijven zonder toestemming.

Bewaren van de gegevens
WaterJobs bewaart de gegevens van de werkzoekenden voor de duur van een jaar. Water Alliance zal voor het verstrijken van het jaar contact opnemen of de werkzoekende zijn inschrijving wil verlengen. Een werkzoekende kan op ieder moment zijn toestemming intrekken. Hiervoor dient een bericht gestuurd te worden verstuurd naar waterjobs@wateralliance.nl.

Rechten van de werkzoekende
Een werkzoekende heeft het recht op inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage kunnen worden gericht aan waterjobs@wateralliance.nl. Naar aanleiding van een dergelijk onderzoek, kan een werkzoekende vragen zijn gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, in geval de gegevens feitelijk onjuist zijn.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring en de wijze waarop WaterJobs omgaat met persoonsgegevens van werkzoekenden in deze database kunnen gericht worden aan: waterjobs@wateralliance.nl.