WaterCampus Business Challenge

WaterCampus Business Challenge helpt al 125 starters op weg

ViviMag wint tiende editie

ViviMag, van beginnend ondernemer Wokke Wijdeveld, is vandaag, vrijdag 15 maart, uitgeroepen tot winnaar van de tiende editie van de WaterCampus Business Challenge (WCBC). Vivimag brengt een techniek op de markt voor het terugwinnen van ijzerfosfaat uit rioolslib.

De WCBC, georganiseerd door Wetsus, is een programma waarin ondernemers in de dop een week lang een intensief trainingsprogramma volgen. Ze leren hun bedrijfsplan zodanig aan te scherpen dat de start of doorstart van hun watertechnologie-onderneming kansrijk wordt.

In de afgelopen tien jaar hebben ongeveer 125 mensen aan het programma deelgenomen. Deelname heeft tot diverse resultaten geleid. Naast dat er daadwerkelijk nieuwe bedrijven zijn gestart, hebben veel deelnemers de WCBC ook gebruikt om de koers van hun net gestarte onderneming bij te sturen. Verder is een categorie deelnemers tot het inzicht gekomen dat het starten van de beoogde onderneming voor hen geen verstandige zet is. De WCBC heeft op deze wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in de watertechnologiesector. Hoewel veel nieuwe bedrijvigheid neerslaat rond WaterCampus Leeuwarden is er ook een internationaal effect: 15 verschillende nationaliteiten hebben al deelgenomen aan de WCBC.

Voorbeelden van start-ups die de laatste jaren hebben mee gedaan zijn Metal Membranes (2015) en Magpie Polymers (2017). Metal Membranes is uitgegroeid tot een MKB-bedrijf, gevestigd in Leeuwarden, met ongeveer 10 medewerkers. Het Franse Magpie Polymers is inmiddels verkocht aan Italmatch Chemicals. Naast start-ups doen ook veel PhD’s mee. Vaak leidt dit tot de start van een bedrijf, zoals Susphos (2017) van Marissa de Boer, die na haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam en deelname aan de WCBC haar bedrijf startte.

De WCBC is onderdeel van een breder programma gericht op entrepreneurship in de watertechnologiesector. Ondersteuning voor start-ups is beschikbaar middels Bestart (www.bestart.nl), eigen programma’s binnen het European Institute of Technology en diverse programma’s voor financiële ondersteuning (bijvoorbeeld www.bisonpowered.nl). Eenmaal begonnen, kunnen jonge bedrijven ook op steun rekenen vanuit instrumenten en het netwerk van WaterCampus Leeuwarden, zodat aan alle voorwaarden om succesvol te worden, wordt voldaan. Groei van bedrijvigheid en het aantal banen in de watertechnologie is een van de speerpunten van WaterCampus Leeuwarden.