Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden is klaar

Op vrijdag 23 januari was de officiƫle sleuteloverdracht van de nieuwbouw van WaterCampus Leeuwarden aan huurders Wetsus en het Noorse Aqua Nirvana Foundation. Wethouder Deinum overhandigde namens eigenaar gemeente Leeuwarden een symbolische sleutel van ijs aan de nieuwe bewoners.

Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden

Met het nieuwe gebouw is de WaterCampus uitgebreid met 6.700m2. Het nieuwe gebouw op de WaterCampus Leeuwarden is het hoofdkwartier van Wetsus, het European centre of excellence for sustainable water technology. Daarnaast is het een bedrijfsverzamelgebouw dat bestaat uit kantoren, laboratoria, ontmoetingsruimten en parkeervoorziening. In het gebouw zitten de nieuwste technieken op het gebied van duurzaam bouwen. Daarom kreeg het gebouw eind 2014 het BREEAM-NL excellent ontwerpcertificaat. Dat is de hoogste score als het gaat om duurzame nieuwbouw. Er is nog kantoorruimte beschikbaar in dit gebouw!

Wetsus hoofdhuurder

Het nieuwe gebouw op de WaterCampus Leeuwarden is het hoofdkwartier van Wetsus, het European centre of excellence for sustainable water technology. Wetsus werkt aan het ontwikkelen van rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau. Dat doet zij samen met 100 internationale bedrijven en 20 Europese universiteiten. Daarmee levert Wetsus enerzijds een bijdrage aan de groeiende wereldwijde behoefte aan schoon en veilig water. Anderzijds legt zij de basis voor een duurzame ontwikkeling van de Friese (kennis-)economie.

Aqua Nirvana Foundation

Naast de hoofdgebruiker Wetsus neemt ook het Noorse Aqua Nirvana Foundation (ANF) intrek in het gebouw. De missie van deze investeringsmaatschappij is dat wereldwijd alle mensen schoon en veilig drinkwater hebben. Daarom investeert ANF in duurzame watertechnologieƫn. ANF heeft WaterCampus Leeuwarden gekozen als ideale vestigingsplek voor het verwezenlijken van haar ambities.

WaterCampus Leeuwarden

WaterCampus Leeuwarden vervult een unieke Europese rol en is het fysieke knooppunt van de Europese en Nederlandse watertechnologiesector. Onderzoek, onderwijs, innovatie en bedrijvigheid komen hier samen. Op WaterCampus Leeuwarden hebben bedrijven toegang tot unieke kennis, hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en top gekwalificeerd personeel. WaterCampus Leeuwarden is verbonden aan zes unieke demosites. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden werken hier aan innovatieve oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek.