REDstack

De missie van REDstack BV is om zijn positie op het gebied van RED- en ED-procestechnologie en membraanstapels op de wereldmarkt uit te breiden. REDstack richt zich op twee marktsegmenten:

  • Reverse ElectroDialysis (RED) voor het opwekken van hernieuwbare energie
  • ElectroDialysis (ED) voor het ontzouten van verschillende soorten zout- en brakwaterstromen

REDstack is ontstaan ​​als spin-off bedrijf van het watertechnologie-instituut Wetsus. Daar is in 2005 het thema “Blue Energy” gestart, met als doel energie op te wekken uit zoet en zout water. Al snel werd duidelijk dat dit een veelbelovende ontwikkeling is. Dat was voor een aantal Wetsus-deelnemers de reden om REDstack op te richten. REDstack is een bedrijf met W&F Technologies BV als aandeelhouder.

Reverse ElectroDialysis (RED)
REDstack werkt volop en succesvol aan de ontwikkeling, opschaling en toekomstige vermarkting van het opwekken van energie uit verschillen in zoutgehalte, ook wel Salinity Gradient Power (SGP) genoemd. Deze vorm van energie – nu vaak ook wel Blue Energy genoemd – werd in 1954 voor het eerst omschreven als een principe.

De drijvende kracht is ontleend aan de natuur. De natuur wil verschillen wegwerken. REDstack gebruikt het verschil in zoutconcentratie als drijvende kracht voor het ionentransport door de membranen. Door afwisselend twee soorten membranen op elkaar te stapelen, worden de positieve en negatieve ionen uit het zoute water gedwongen in twee richtingen te stromen, waardoor een potentiaalverschil ontstaat. Dit potentiaalverschil wordt omgezet in elektrische stroom in een zogenaamde “RED stapel”.

Wetsus en REDstack hebben dit principe vertaald naar een daadwerkelijke extractiemethode die technisch deugdelijk, stabiel en intact is en die voor gebruikers prijstechnisch acceptabel is. Dat is de kern van de missie van REDstack.

De technologie is uitvoerig getest op de proef- en ontwikkellocatie op de Afsluitdijk. REDstack heeft zijn plannen klaar voor een serieuze opschaling van zijn systeem, waarmee het de laatste stap wil zetten naar grote installaties met eindgebruikers in een commercieel proces. De financiering hiervoor wordt nu voorbereid.

ElectroDialyse (ED)
ED (ElectroDialysis) is een technologie die zoet water (inclusief drinkwater) produceert uit zout of brak water. Door ook een potentiaalverschil te creëren in een stapel met gestapelde membranen – nu een “ED-stapel” genoemd – worden de ionen uit het zoute water gedwongen door de membranen te bewegen, waardoor ontzilting wordt bereikt.

REDstack richt zich op toepassingen voor enkele marktsegmenten in de ED-markt:

  • ED voor de ontzilting van brak water als manier om goedkoop drinkwater te produceren
  • ED voor ontzilting van koeltorenwater
  • ED voor het bereiken van “Zero Liquid Discharge” in industriële processen, waarbij door terugwinning van water en waardevolle componenten een afvalreductie wordt bereikt, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd
  • ED voor ontzilting van zeewater

Producten
REDstack richt zich op het leveren van stacks en procestechniek en procesinstallaties worden geleverd samen met zusterbedrijf Pure Water Group (PWG).

Wilt u ook succesvol worden met uw bedrijf?
Neem dan contact op met Ronald Wielinga onze manager ondernemerschap via +31 6 121 38 876 of r.wielinga@watercampus.nl.