Nationaal Groeifondsmiddelen gereserveerd voor veiligstellen Nederlandse waterbeschikbaarheid

Het kabinet heeft vandaag maximaal 135 miljoen euro uit de Nationaal Groeifondsmiddelen gereserveerd voor het plan van consortium ‘De Blauwe Motor’.  Met dit plan wil een brede nationale coalitie 10 jaar lang werken aan het zekerstellen van de nationale waterbeschikbaarheid. Dit wordt gedaan via een integraal kennis- en innovatieprogramma, van wetenschappelijk onderzoek via demonstratie, implementatie en export tot nieuw ondernemerschap voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het verzilveren van economische kansen. 

De organisaties op WaterCampus Leeuwarden spelen in de Blauwe Motor een belangrijke rol:

  • Kennisontwikkeling middels innovatieve samenwerking tussen bedrijven en universiteiten loopt via Wetsus.  Toekenning van het voorstel betekent dat Wetsus de komende 10 jaar haar succesvolle innovatieprogramma zal inzetten hiervoor.
  • Het deel van het programma dat zich richt op het vertalen van nieuwe technologie naar ondernemerschap en export wordt gecoördineerd door Water Alliance, en uitgevoerd in samenwerking met ENVAQUA.
  • Het werkpakket gericht op de beschikbaarheid, opleiding en doorontwikkeling van jong en ouder talent voor de sector wordt gecoördineerd en deels uitgevoerd door het Centre of Expertise Water Technology.

Lees meer in het persbericht van het consortium.