Faciliteiten & Onderzoeksinfrastructuur

WaterCampus Leeuwarden is het ontmoetingspunt van de Nederlandse watertechnologiesector en speelt daarnaast een steeds grotere verbindende rol voor de rest van Europa. Hier komen onderzoek, onderwijs, kennis en ondernemerschap op het gebied van watertechnologie samen. De ideale locatie voor uw watertechnologiebedrijf!

  • Unieke onderzoeksfaciliteiten op loopafstand en demosites in de omgeving
  • Kantoorrruimtes vanaf 30m2 (inclusief flexwerkplekken)
  • Gemakkelijke toegang tot talent, onderwijs, wetenschap en een groot netwerk
  • Leeuwarden biedt uitstekende vestigingsfaciliteiten op moderne industrieterreinen en professionele voorzieningen voor congressen e.d.

Bereikbaarheid
WaterCampus Leeuwarden is gemakkelijk bereikbaar. De campus ligt aan een invalsweg van Leeuwarden, dichtbij het centrum en er is voldoende parkeerruimte. Het Centraal Station en het busstation bevinden zich op loopafstand.

Waterapplicatiecentrum & Wetsuslaboratoria

Het Waterapplicaticentrum (WAC) is een volledig ingericht centrum waarin bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties experimenten op watertechnologiegebied uit kunnen (laten) voeren. Indien gewenst kan ondersteuning in toegepast onderzoek geleverd worden via het Centre of Expertise for Water Technology (CEW, LINK), met de mogelijkheid van samenwerking met docenten en/of studenten van het mbo en hbo.

Onderzoeksfaciliteiten
Het WAC beschikt over de aanvoer van verschillende soorten afvalwater t.b.v. het onderzoek. Hier zijn verschillende keuzes in te maken. De faciliteiten van het WAC bestaan uit een onderzoekshal voor proefopstellingen; voor het laboratoriumwerk beschikt het WAC over chemische, microbiologische en moleculaire laboratoria voorzien van de benodigde apparatuur. In samenwerking met (commerciële) laboratoria in de nabije omgeving biedt het WAC een totaal analysepakket aan, zodat alle componenten tijdens het onderzoek gemeten kunnen worden. Klik hier voor meer informatie.

Het state-of-the-art wetenschappelijk laboratorium en de proefhal van Wetsus zijn exclusief voor het Wetsus onderzoeksprogramma, waarin meer dan 20 universiteiten en 100 bedrijven samenwerken.

Demosites

Wilt u opschalen? WaterCampus beschikt over een aantal demosites voor het testen en demonstreren van opstellingen op kubieke meterschaal. Alle sites bevinden zich binnen een straal van 50 km rondom Leeuwarden. Momenteel zijn er vijf demosites, ieder met een bepaald type water of toepassing. Alle vergunningen zijn geregeld, zodat er snel gestart kan worden.

Afvalwaterzuivering – Wetterskip Fryslân
Ondernemers die technologie ontwikkelen voor het duurzaam, kostenefficient en milieuvriendelijk behandelen van afvalwater, kunnen deze technologie testen en demonsteren op de demosite bij Wetterskip Fryslân. De demosite heeft de faciliteiten om technologieën op grote schaal te testen en demonsteren, onder praktische omstandigheden en met allerlei types water; zoals afvalwater, slib en effluent. Huishoudelijk afvalwater op de RWZI, Wetterskip Fryslân, in Leeuwarden.

Ziekenhuisafvalwaterzuivering – Antonius Ziekenhuis
Ondernemers die werken aan technologie om medicijnen en resten van medicijnen uit afvalwater te halen, kunnen deze testen en demonsteren op de demosite bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Het water komt rechtstreeks uit het ziekenhuis. Ziekenhuisafvalwater bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Voor informatie over de kwaliteit van de beschikbare waterstromen, klik hier. Contact: Jordi Moreno, j.moreno@cew.nl, Anne van Scheltinga, a.vanscheltinga@gemeenteswf.nl.

Ontzoutingstechnologie -Wetsalt
De Wetsalt demosite biedt testfaciliteiten voor zowel technologieën om zeewater duurzaam te ontzouten als voor het winnen van energie uit water. Gelegen aan de Afsluitdijk, is er toegang tot zoet en zout water. Verder heeft de demosite de beschikking over condensaat, pekel en kanaalwater. Voor de kenmerken klik hier. Contact: Contact: Jordi Moreno, j.moreno@cew.nl.

Sensortechnologie – Sentec
De Sentec-demosite heeft een verscheidenheid aan watertypes en geavanceerde laboratoriumfaciliteiten beschikbaar voor ondernemers die sensoren en datametingsapparatuur ontwikkelen. Sensoren bij Sentec in Glimmen. Contact: Hilde Prummel, h.prummel@wln.nl.

Kantoorfaciliteiten: uw kantoor op WaterCampus Leeuwarden?

WaterCampus Business Centre ‘Johannes de Doper’
Het WaterCampus Business Centre ‘Johannes de Doper’ is een unieke incubator, die dé hotspot is voor watertechnologiebedrijven. De voormalige katholieke kerk is omgetoverd tot een modern bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn verschillende oppervlakten aan kantoorruimte beschikbaar, variërend van 30m2 tot 100m2. Ook zijn er flexplekken (14 m2) te huur, bestaande uit een bureau, comfortabele bureaustoel en telefoon- en internetverbinding. Verder vindt u in het business centre uitstekende faciliteiten voor bijeenkomsten en vele andere diensten.

Wetsusgebouw
WaterCampus Leeuwarden werd in 2015 uitgebreid met een nieuw gebouw, van 6700m2. Het Wetsus gebouw bevat laboratoria, een proefhal, kantoren en vergaderruimten. Het gebouw kreeg de BREEAM-NL excellent score; een unieke score voor duurzaam bouwen en gebruik. Wetsus is de hoofdhuurder en gebruikt 90% van het gebouw. Ook het Centre of Expertise for Water Technology en CIV Water hebben hun intrek genomen. Er is nog beperkt ruimte voor andere huurders.

WaterCampus Leeuwarden biedt voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding.

Meer informatie
Interesse in kantoorruimte? Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden en een op uw situatie en bedrijf toegesneden oplossing. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met de gemeente Leeuwarden, +31 (0)58 14058