Master opleiding Wetsus Academy scoort maar liefst 14 punten hoger in keuzegids

In de Keuzegids Masters 2019, welke deze week is verschenen, maakt de masteropleiding Water Technology van de Wetsus Academy een forse sprong omhoog. De Keuzegids Masters is een jaarlijks terugkerende publicatie waarin alle Nederlandse masteropleidingen onder de loep worden genomen en wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, op basis van onder andere enquêtes onder de studenten.

Oordelen en scores

De studentenoordelen komen van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die elk jaar door studenten wordt ingevuld. Verder wordt er informatie verwerkt met betrekking tot de arbeidsmarkt en accreditatie. Wetsus Academy steeg met 14 punten tot 68 punten (van de 100). Dit ligt op het niveau van de totale scores van de drie betrokken universiteiten.

Joint degree

Water Technology is een joint degree, waarin docenten van als topopleiding beoordeelde studierichtingen lesgeven. Als joint degree staat de master Water Technology op de lijst bij de Universiteiten van Groningen, Wageningen en Twente. Voor studiekiezers is het een belangrijke bron van informatie om een keuze te maken voor een academische opleiding.