Hoera! 1 miljoen euro subsidie voor CIV Water en partners!

Met de scale-up subsidie ‘Hybride lerend systeem water’ wil CIV Water een hybride leeromgeving realiseren, waarin onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken en van elkaar kunnen leren. Deze subsidie ontvangt CIV Water van het ministerie van Onderwijs. Het ministerie vindt namelijk de activiteiten van CIV Water een goed voorbeeld voor het mbo-onderwijs in Nederland. De watersector is volgens het ministerie van groot belang voor de energietransitie die Nederland moet doormaken. CIV Water is een initiatief van het Friesland College en is direct gelinkt aan de opleidingen van MBO Life Sciences.


Wat gaat CIV Water doen?
In de scale-up van CIV Water gaat het CIV, vanuit het al bestaande werkend netwerk – aangevuld met een aantal nieuwe partners, het model voor hybride leeromgevingen toepassen, laden en verstevigen. De WaterCampus Leeuwarden, waarin mbo, hbo en wo en 100+ bedrijven samenwerken, biedt hiervoor de ideale omgeving.
De aanvraag voor de scale-up subsidie ontstond uit de vraag hoe het onderwijs op een flexibele wijze kan inspelen op de vraagstukken vanuit bedrijven. Waar het CIV de werkelijke praktijk in het onderwijs wil brengen, blijken didactische inzichten en het gebrek aan flexibele onderwijslogistiek de mogelijkheden voor echt praktijkgestuurd leren en ontwikkelen van studenten in de weg te zitten. Hierdoor maakt het CIV niet voldoende gebruik van de mogelijkheden om studenten vanuit de werkelijke beroepspraktijk te ontwikkelen.


Europa
In juli werd de Europese subsidie ‘Platform of Vocational Education Water’ toegekend. De Europese subsidie is bedoeld om te onderzoeken of de aanpak van CIV water ook elders in vergelijkbare Europese regio’s kan worden toegepast.


Samenvattende pitch over de hybride leeromgeving
https://youtu.be/-FAs3pxvj88


Over CIV Water
CIV Water is in 2013 gestart als Publiek Private Samenwerking (PPS) en vormt nog steeds een succesvolle verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de landelijke watersector. Er zijn onder anderen goede bedrijfsopleidingen ingericht, keuzedelen ontworpen, inzichten ontwikkeld over het vakmanschap dat in de toekomst nodig is en er is via CIV Water netwerk structureel contact over wat de markt vraagt en wat het onderwijs kan bieden.