CEW start ambitieus Europees samenwerkingsproject in de foodsector

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) (onderdeel van de WaterCampus Leeuwarden) is op 18 mei een Europees project gestart in de voedingsmiddelensector, genaamd VIDA. VIDA staat voor Value-added Innovation in fooD chAins.

Binnen dit project realiseert een Europees consortium, geleid door het CEW, een tiental innovatieve, grootschalige demonstratieprojecten in Europa. Het betreft hier projecten op het snijvlak van water, energie en levensmiddelenproductie, die gebruikmaken van zogenaamde Key Enabling Technologies (KET’s). KET’s vormen de basis voor innovatie en voor verschuiving naar een groenere economie. Het project betekent een kans voor honderden mkb-bedrijven om hun innovaties versneld in de markt te zetten bij grote fabrikanten en een kans voor die fabrikanten om versneld toekomstbestendig te worden. Die bedrijven worden bereikt via diverse netwerkorganisaties, waaronder WaterCampus-partner de Water Alliance.

Focus op mkb

Het bijzondere aan VIDA is de focus op mkb-bedrijven. Martijn Bijmans, directeur van het CEW: “Binnen VIDA werken vier geselecteerde sector-overstijgende netwerkorganisaties samen, die complementair aan elkaar zijn en gezamenlijk zo’n 2100 mkb-bedrijven bereiken. Innovaties van deze bedrijven worden gekoppeld aan vragen op het gebied van water en energie van grote voedingsmiddelenproducenten. Het is een unieke aanpak die deze mkb’ers de kans te geeft hun innovatie op te schalen bij een groot merk en die tevens de toepassing van duurzame innovaties in de voedingsmiddelenindustrie stimuleert. De cross-sectorale aanpak levert naar verwachting bruikbare nieuwe waardeketens op.”

Cruciale rol

“Friesland is van origine een belangrijke regio als het gaat om de productie van voedingsmiddelen. Een cruciale rol in de hervorming van die industrie is ons dan ook op het lijf geschreven. VIDA is bovendien goed nieuws voor de werkgelegenheid, ook hier in het noorden,” aldus Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Fryslân. Bij de uitvoering van het VIDA-project werkt het CEW nauw samen met Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool. Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden: “Als hogeschool hebben wij de ambitie om invulling te geven aan de valorisatiebehoefte van bedrijven. Via onze samenwerking met het CEW realiseren we deze ambitie al sinds jaar en dag, maar met het VIDA-project maken we nog eens een grote sprong voorwaarts.”

Het VIDA-consortium bestaat uit: Centre of Expertise Water Technology (CEW), Water Alliance, Aragon Food Cluster (AFC), ZINNAE (ZNA), BalticNet-PlasmaTech (BNPT), Food-Processing Initiative (FPI), Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C), Nanoprogres z.s.p.o (NP), Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), CLEAN (CLN). Ruim 80% van het totale VIDA-budget van 5 miljoen euro komt ten goede aan het mkb. Het project duurt 3 jaar en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.