Expert Vergunningen-Adviseur Wetgeving

Voel jij je als een vis in het water bij watervraagstukken? Heb je brede ervaring in en kennis van procestechnologie en vergunning (verlening) trajecten? Kom dan bij WLN het team van technologen en adviseurs versterken. WLN, gevestigd te Glimmen is op zoek naar een
Expert Vergunningen/ Adviseur Wetgeving (32 uur per week)
In welk team kom je terecht en waar ga je aan werken?
Je werkt op de afdeling Technologie en Advies (T&A), een dynamische omgeving met
22 medewerkers. De medewerkers van de afdeling T&A dragen zorg voor de waterkwaliteitsbewaking, advisering en het uitvoeren van technologisch onderzoek. Dit doen ze voor de waterproductie van de twee moederbedrijven, WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen; North Water en opdrachtgevers zoals industrie, gemeentes en waterschappen. De interactie met het laboratorium van WLN is intensief, waardoor analyses van waterkwaliteit snel kunnen worden geduid en tot passende adviezen kunnen leiden. Er is veel aandacht voor vernieuwing, innovatie en technologische ontwikkeling in de breedste zin. Door de ruime kennis en ervaring die aanwezig is op de afdeling T&A en via de nauwe banden met hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen vinden we de beste oplossing voor een scala aan watervraagstukken.

De functie bestaat uit twee onderdelen. Als Expert Vergunningen ben je verantwoordelijk voor het verlenen van technologische en organisatorische ondersteuning bij het beheersen van alle milieuaspecten (voornamelijk waterkwaliteitsnormen), vooral voor de diensten die WLN verricht voor North Water. Daarvoor analyseer, evalueer en optimaliseer je de processen die betrekking hebben op vergunningen bij regulier, maar ook bij bijzondere bedrijfsomstandigheden (probleemanalyse, calamiteit, proceswijziging, etc.).