100ste Promotie Wetsus

Op 16 januari 2019 viert Wetsus een bijzondere mijlpaal: de 100ste promotie sinds de oprichting. In 2005 promoveerde Ronald Jansen van de membraantechnologiegroep van de Universiteit Twente als eerste bij Wetsus; en ook nummer 100 is afkomstig van Universiteit Twente. In de afgelopen 15 jaar hebben daarnaast 98 andere onderzoekers verbonden aan 23 universiteiten, zoals Wageningen UR, TU Delft, TU Eindhoven en RU Groningen hun promotieonderzoek uitgevoerd in het Wetsus programma. De heuglijke honderdste promotieplechtigheid zal in Leeuwarden plaatsvinden en de promovendus en de Raad van Bestuur van Wetsus nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid bij de bijeenkomst zal zeer gewaardeerd worden. Vanwege het bijzondere karakter is de “Grote of Jacobijnerkerk” in Leeuwarden gekozen als locatie.

Gerwin Steen

De promovendus in kwestie is Gerwin Steen. Hij werkt aan een revolutionair systeem om verschillende zouten in water met alleen maar licht te kunnen meten. Onder leiding van zijn promotor dr.ir. Herman Offerhaus werkte Gerwin in het thema Sensoring, een van de 23 onderzoekshemas’s van Wetsus, aan het ontwikkelen van een optofluidisch absorptie-platform voor detectie van anorganische ionen in water. Centraal stond daarbij de vraag: hoe meet je welke en hoeveel ionen er in water zitten? Een eventueel te ontwikkelen apparaat zou klein moeten zijn, een sensor, voor het uiteindelijke gebruiksgemak en toepassing op lastig bereikbare plaatsen. Het is van belang voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en de industrie om te weten welke ionen in welke concentratie er in het water zitten met het oog op eventuele vervuiling, of om tot een optimaal gebruik te kunnen komen.

Gerwin Steen verdedigt zijn proefschrift op 16 januari om 15.30 uur ten overstaan van een promotiecommissie bestaande uit ter zake deskundige hoogleraren. De plechtigheid start met een kort zogenaamd ‘lekenpraatje’ waarin de promovendus een algemeen begrijpelijke uitleg over zijn werk zal geven. Om 17.00 uur begint een feestelijke receptie.
We hopen u als speciale gast te mogen begroeten. U kunt uw aanwezigheid aangeven door een e-mail te sturen naar linda.vanderploeg@wetsus.nl.

Plaats: Grote of Jacobijnerkerk, Leeuwarden
Land: Nederland
date: 16 Jan tot 16 January