Ondernemers portal

Water Alliance

De Water Alliance is een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. De Water Alliance, gevestigd in Johannes de Doper Business Centre op de WaterCampus in Leeuwarden, wordt gedreven door het idee dat technologische ontwikkelingen en innovatie nodig zijn om nieuwe markten aan te boren. Kortom Water Alliance is altijd op zoek naar nieuwe kansen voor de watertechnologie sector in Nederland. Water Alliance helpt actief bij het vermarkten van ideeën; bij het koppelen van vraag en aanbod. Relatiebeheer, marketing en match-making.

Op en rond WaterCampus Leeuwarden brengen we partijen samen, we verbinden,versnellen. Daarvoor is een volledige innovatieketen van watertechnologie faciliteiten beschikbaar. Van de eerste ideeën, onderzoek & ontwikkeling, gespecialiseerde laboratoria, tot een Waterapplicatiecentrum en demo-sites , contacten met launching customers en export connecties. Hoogwaardige , innovatieve watertechnologie toepassingen komen hier tot stand.

Van kennis naar business, verkort uw “time to market”op WaterCampus Leeuwarden

De WaterCampus biedt zowel startende ondernemers als bestaande bedrijven de ruimte om onderzoek uit te voeren, innovaties te testen en nieuwe producten (door) te ontwikkelen voor de markt.

WaterCampus Innovatieketen

Inderdaad van kennis naar succesvolle business. Op deze manier wordt Nederland de Europese Watertechnologie Hub, met fysieke kern WaterCampus Leeuwarden.

Faciliteiten: op WaterCampus Leeuwarden zijn veel hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten aanwezig.
Meer informatie

Financiën: het vinden van adequate financieringsmogelijkheden is voor veel bedrijven een uitdaging.
Meer informatie

Centre of Expertise Water Technology (CEW)
In uw opdracht werkt het CEW samen met studenten en kenniswerkers aan toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een prototype of het opzetten van een pilot, met het CEW versnelt u uw innovatiecyclus en verkort u de time to market. Bij de uitvoering van uw opdracht staan de onderzoeksfaciliteiten van onze partners tot onze beschikking zoals laboratoria, applicatiecentra en pilot- en demosites. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CEW.

Follow us

Your partners at WaterCampus